Poljo. Berza

  • 12.07. soja 39,50 kg/din.
  • 19.07. kukuruz 15,50 kg/din.
  • 12.07. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 16,50 kg/din.
Konkursi i programi

Aktuelni konkursi za poljoprivrednike

Koja je najvažnija kontrola IPARD-a?

Objavljeno: 09 nov 2017

Sve je aktuelnije pitanje kada počinje korišćenje IPARD podsticaja.

Kako se to vreme nesumnjivo približava, podsetio bih poljoprivredne proizvođače na ozbiljnost postupka odobravanja i realizacije ovih sredstava.

Jedna od najvažnijih kontrola je ona na licu mesta i ona je predviđena redovno u 3 navrta i to :

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj.
Uprava u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije 10 dana pre izvođenja radova, ili isporuke opreme obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova.

Ilustraci: farma svinja
Ilustraci: farma svinja

Kontrola na licu mesta pre isplate
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom.
Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava proverava da li je korisnik investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.

Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsicaja
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Sem ovih redovnih moguće su i vanredne kontrole i to u periodu od 5 godina nakon realizacije investicije.

Zbog svega ovoga pozivamo sve proizvođače koji budu konkurisali za ova sredstva na izuzetnu ozbiljnost i pažnju.

Mi u Savetodavnoj službi smo svakako na raspolaganju poljoprivrednicima za sve informacije vezane za IPARD podsticaje.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Zoran Kozlica

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

NIKOLAKRAJINALONDON: Bas dobro sto su se zaduzili kod hladnjacara za sk...
Djumic Milan: Po pravilniku za mini klance i prerade mesa dali i...
Vladimir: Koristite Brstivar leti i z...
Dobrivoje Veljković: Kao i svi pčelari, radujem se pokušaju da se za...
Nebojša: U tekstu mi nije jasno zašt...
Nebojša: Upotreba jabukovog sirćeta...
Tihomir: Ima li nesto za nas sa kosova i metohije...
Drsgan: Ako pcelari imate problema sa visak pcelom koje se...
Medule: Procenat vlage zavisi od s...
Maksimović Mirjana: Ja sam Mirjana Maksimović ima 68 god. po proesiji...