Poljo. Berza

  • 12.07. soja 39,50 kg/din.
  • 19.07. kukuruz 15,50 kg/din.
  • 12.07. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 16,50 kg/din.

Kako poboljšati kvalitet vina?

Objavljeno: 13 nov 2017

Kupažiranje vina, predstavlja radnju kojom se dva ili više vina mešaju u određenom odnosu radi dobijanja vina sa izmenjenim sastavom i organoleptičkim osobinama. Kupažiranje se najčešće izvodi zbog:

  • tipiziranja vina
  • popravke kvaliteta vina
  • osvežavanja starih vina
  • otklanjanje nekih nedostataka vina

Tipiziranje vina

Na teritoriji svakog vinogradarskog područja se gaji veći broj vinskih sorti,  i to na položajima koji se po uslovima za sazrevanje grožđa dosta razlikuju. Samim tim će i vino od takvog grožđa biti različitog kvaliteta. Sem toga uslovi za sazrevanje grožđa na istom području nisu jednaki svake godine,  te će i vina u pojedinim godinama proizvodnje biti različitog kvaliteta. Raznovrsnost u kvalitetu vina ne odgovara zahtevima tržista koje traži veće količine ustaljenih osobina i kvaliteta koje će predstavljati standardne tipove vina jednoga područja. Stvaranje tipova vina standardnih osobina se u većini slučajeva postiže baš putem kupažiranja,  tj. mešanjem vina različitih osobina radi dobijanja vina sa željenim osobinama.

Popravka kvaliteta vina

U nekim slučajevima pojedina vina mogu u većoj meri da odstupaju od svog normalnog sastava i organoleptičkih osobina. Do ovakvih slučajeva obično dolazi u godinama nepovoljnim za sazrevanje grožđa. Nedostaci vina se najčešće u takvim slučajevima ispoljavaju u sadržaju alkohola, aciditeta, boje i mirisa i mogu se otkloniti kupažiranjem sa vinom odgovarajućeg sastava.

Osvežavanje starih vina

Ponekad se dešava da vina „prestare“ bilo usled dužeg držanja u drvenim sudovima ili su na neki drugi način bila izložena delovanju vazduha. Može biti i takav slučaj da za starim vinima oslabi interes tržišta i da ono pređe na vina sa više svežine kao što su nova vina. U ovakvim slučajevima se radi kupažiranje starih vina sa novim. Zavisno od toga šta želimo postići sa ovim se s jedne strane stara vina osvežavaju dok nova vina, uzeta za kupažu, postaju starija i ranije pogodna za potrošnju.

Ilustracija, vinski podrum, foto:http://www.palagetto.it
Ilustracija, vinski podrum, foto:http://www.palagetto.it

Otklanjanje nedostataka vina

Nisu retki slučajevi da neko vino dobije neku manu,  ili u njemu dođe do nekog kvarenja. Ako ove pojave nisu u toj meri izražene da vino postane neupotrebljivo za piće obično se posle izvršenih popravki pristupa kupažiranju takvih vina sa vinima normalnog sastava i osobina. Vino sa slabo povećanim sadržajem isparljivih kiselina (ciknulo vino) ili vino sa slabo izraženim stranim mirisom ili ukusom možemo popraviti kupažiranjem sa vinom normalnog sastava. U ovakvim slučajevima pre kupažiranja iz vina treba odstraniti pomenute nedostatke pa tek onda ga kupažirati sa nekim vinom normalnog sastava i osobina.

Ni u kom slučaju ne smemo vino sa manom kupažirati sa vinom normalnog sastava.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Mihajlo Žikić

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

NIKOLAKRAJINALONDON: Bas dobro sto su se zaduzili kod hladnjacara za sk...
Djumic Milan: Po pravilniku za mini klance i prerade mesa dali i...
Vladimir: Koristite Brstivar leti i z...
Dobrivoje Veljković: Kao i svi pčelari, radujem se pokušaju da se za...
Nebojša: U tekstu mi nije jasno zašt...
Nebojša: Upotreba jabukovog sirćeta...
Tihomir: Ima li nesto za nas sa kosova i metohije...
Drsgan: Ako pcelari imate problema sa visak pcelom koje se...
Medule: Procenat vlage zavisi od s...
Maksimović Mirjana: Ja sam Mirjana Maksimović ima 68 god. po proesiji...