Balansiranje obroka prema količini proizvedenog mleka

Objavljeno: 13 feb 2018

Obrok predstavlja količinu hrane koja se daje životinji u toku 24 časa, u cilju zadovoljenja potreba ili ostvarivanja određene proizvodnje.

Balansiranje obroka:

Obrok se sastavlja (balansira) kombinovanjem hraniva koja su najpogodnija za ishranu određene kategorije domaćih životinja, uzimajući ,pri tome u obzir:
– hemijski sastav,
– organoleptičku ocenu,
– energetsku vrednost, i
– cenu hraniva

Od čega zavisi balansiranje obroka:

– Vrsta, količina, kvalitet i cena hraniva koja stoje na raspolaganju
– Dnevne potrebe u energiji i hranljivim materijama ili njihova koncentracija
– Dnevna konzumacija hrane
– Maksimalna količina pojedinih hraniva i hranljivih materija u obroku

Ilustracija: farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: farma krava, foto: S.K.

Dobro sastavljen obrok je:

• Izbalansiran
• Raznovrstan
• Ukusan i svarljiv
• Bez štetnih primesa
• Ekonomičan

Sastavljanje smeše:

• Smeša na papiru
• Smeša u mešalici
• Smeša u hranilici
• Smeša u stomaku

Greške u proračunu zbog:

– Netačnog hem. sastava
– Neadekvatnog softvera
– Nepoznavanja rada u softveru
– Nestručnost
– Nepoznavanje potenciala životinje,
– kategorije i njihovih potreba u hran. materijma

Metodi za sastavljanje obroka i smeša:

– Pirsonov kvadrat
– Metoda jednačina
– Kombinovani metod
– Sastavljanje obroka sa minimalnom cenom koštanja (least cost) i
– Sastavljanje obroka u cilju ostvarenja
– maksimalnog profita

Sastavljanje obroka i smeša:

– Za primenu bilo kojeg od postojećih metoda,neophodno je raspolagati informacijama o:
– potrebama životinja rasi kategoriji i tipu prozvodnje
– ceni Tržišna nabavka Sopstvena proizodnja
– hemijskom sastavu hraniva Tablice hem. Sast. Hraniva Hemijska analiza hraniva
– očekivanoj konzumaciji obroka Na osnovu Tablica i Na osnovu proizvodnih parametara

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Predrag Janković

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Ljubo Repić: Imam u dvorištu orah debljine stabla ok 40 cm. Le...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Marko Petrovic: Svaka cast!...
Chels: Thank you ever so for you post.Much thanks again....
mirjana: predato je u maju prosle godine 2017..pa me intere...
Svetlana Kovačević: Hvala u njihovo ime. Poslovnost na nivou...
Branka Pasane: Treba mi serviser za muzilice...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...