Kako stoje stvari u stočarstvu Srbije

Objavljeno: 04 apr 2018

Udeo stočarstva u ukupnoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje je u opadanju. Statistika pokazuje da je u 2016. godini broj goveda smanjen za 8,9% u odnosu na desetogodišnji prosek – svinja za 12,8%, koza za 19% i živine za 11,2%, dok je ukupan broj ovaca povećan za 4,1%. Takođe, proizvodnja mesa je opterećena brojnim strukturalnim problemima, uz konstantan negativni trend, pa je tako u odnosu na devedesete godine 20. veka ukupna proizvodnja mesa manja za više od 30%, pri čemu je proizvodnja govedine smanjena za skoro 50 pocenata. Iako postoji veliki broj klanica i objekata za preradu mesa, vrlo mali broj ima dozvolu za izvoz na tržište EU.

Proizvodnja mleka. Poslednji raspoloživi podaci pokazuju da ima 140 aktivnih proizvođača, ali je iskorišćenost kapaciteta oko 60%. Male mlekare čine oko 90% ukupnog broja i prerađuju samo 15% mleka, dok velike industrijske mlekare poseduju većinu prerađivačkih kapaciteta. Broj mlekara bi se u budućnosti mogao smanjiti, jer mnoge neće moći da se prilagode standardima proizvodnje EU.

U Srbiji ima 431.290 muznih krava na 155.829 farmi. Opšti prosek je 2,8 muznih krava po farmi. Stada od 1 do 2 krave, koja bi se u mnogim zemljama smatrala premalim da bi bila održiva i dalje čine okosnicu srpske mlečne industrije, zbrajajući 70% farmi i 36% državnog stada. U sledećoj grupi (3–9 muznih krava, sa prosečno 4,2 krave) je 97% proizvođača mleka, 78% krava, gotovo 68% proizvodnje mleka i 59% ukupnog mleka koje se dostavlja mlekarama. Svaka četvrta farma u Republici Srbiji proizvodi kravlje mleko.

Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.
Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.

Prosečna proizvodnja mleka po jednoj kravi povećala se za 7,7% u odnosu na 2008. godinu i u 2013. godini je iznosila oko 3.200 litara. Sa ovakvim prosečnim prinosom po kravi, Republika Srbija se nalazi ispred drugih zemalja kandidata za članstvo u EU, dok je produktivnost, u poređenju sa zemljama članicama EU, znatno niža. Očekuje se da će ozbiljne reforme u ovom sektoru rešiti institucionalne probleme. Referentne laboratorije za ispitivanje sirovog mleka ne samo što će poboljšati konkurentnost već će omogućiti i sveobuhvatan razvoj sektora.

Ukupni prosečni prinos mleka je 3.200 litara po kravi – u rasponu od 2.050 l mleka po jednom stadu krava koje se ne šalje dalje u mlekare, do 8.200 l na pojedinim farmama sa više od 1.000 krava. Na farmama sa 3 do 5 krava, koje čine okosnicu snabdevanja mlekara, prosek je 2.900 litara.

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 0

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Svetlana Kovačević

Slučajne vesti
Jedan komentar
  1. Slusajte da vam kazem stvari stoje veoma lose pogotovu u ruralnim podrucjima odakle sam ja veoma mali broj grla stoke se nalazi na istoku Srbije i veoma mala ulaganja su u stocarsku proizvodnju. Drzava treba da obrati paznju na male stocare i one koji imaju manji broj grla stoke od propisanog.

    1

    1

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja na tel: 01...
Svetlana Kovačević: Postovani, obratite se PSSS kojoj pripadate, da va...
Slađana: Kada je isplata po košnici pčela za 2018, nema n...
Branislav: Zanima me konkurs za tov junadi, i krave muzare, z...
Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja...
Ivkovic Sanela: Zanimame konkurs za mlade poljoprivrednike zivim n...
Ivkovic Sanela: Dobar dan zanimame uslovi za konkurs...
Erna Brkić: Poštovana, Biću Vam zahvalna ako obrazložite ...
Dejan jankovic: Kada će biti isplata subvencija za 2017 godinu...
zoran: postovana gospodo interesuje me vocka OGROZD pa ...