Kako umanjiti stres prilikom transporta životinja

Objavljeno: 09 apr 2018

O načinu utovara, pretovara i istovara pošiljki životinja, o uslovima koje mora da ispunjava prevozno sredstvo, higijensko tehničkim  uslovima koje mora da ispunjava pošiljka životinja, načinu utovara, pretovara i istovara jasno je definisano pravilnikom.

 Pre svega obavezan je pregled pošiljke pre utovara, za vreme pretovara i posle istovara. Utvrđuje se da li pošiljka  ispunjava uslove za otpremu i da ima potrebnu dokumentaciju za transport. Izdaje se uverenje o zdravstvenom stanju koje treba da sadrži pečat nadležne inspekcije  na adekvatnom obrascu.

Utovar i pretovar  može se vršiti  u stanicama , pristaništima, sajmištima, otkupnim mestima i dvorištima zemljoradnika koji ispunjavaju propisane uslove. Utovar i pretovar životinja mora se vršiti brzo, stručno i efikasno tako da se izbegne mučenje životinja kao i dodir i mešanje sa drugim životinjama. Ako se životinje utovaraju sa dizalicom  moraju se koristiti  pojasevi.

Ilustracija: autobus za krave , foto: Agropress
Ilustracija: autobus za krave , foto: Agropress

Pri utovaru i istovaru moraju se obezbediti higijensko tehnički uslovi koje propisuje pravilnik. Utovar i prevoz životinja treba izbegavati za vreme velikih vrućina ili hladnoća tada prevozna sredstva  moraju imati adekvatnu zaštitu od uticaja sunca, padavina i vetra odgovarajućim pokrivkama. Ako se prevoz vrši leti u zatvorenim prevoznim sredstvima mora se obezbediti adekvatna ventilacija, otvaranjem prozora ili upotrebom ventilatora. Isto vazi i za brodove i železničke vagone na vrata se mogu postaviti rešetke ili ograde od dasaka u visini do 1,5 metara vodeći računa da kroz donji deo ne ispada prostirka ili đubre. Utovar  i istovar se  uvek vrši danju ili noću uz odgovarajuće osvetljenje 550 luksa. U jedno prevozno sredstvo mogu se utovarati  životinje iste vrste. Kopitari za rad i priplod i sportska i plemenita grla utovaraju se sa glavom okrenutom prema sredini prevoznog sredstva, privezani za grudne prečage, moraju biti vezani. Životinje  u prevoznom sredstvu moraju biti na tolikoj razdaljini da za svako grlo od 100 kg  mora biti  0,8  m kvadratnih metara,200kg 1,5 mk, za 400 kg treba 2 mkv. Za rasplodne i plemenite pasmine ovaj se prostor uvećava za  50 %  a između životinja se stavljaju prečage. U kamionima glave im moraju biti okrenute u pravcu vožnje, vezani kratko za prednju stranicu kamiona sa fiksiranim zadnjim nogama. Da bi se sprečilo propinjanje preko leđa se stavljaju elastične trake i vezuju čvrsto za stranicu kamiona. U avionima konji se utovaraju u specijalne bokseve veličine 2 kvadrata a visine 1,7 metara. Tetive im se bandažiraju vatom i stavljaju štitnici na kolena.

Goveda se vezuju alkama na uzdužnu stranu prevoznog sredstva tako da su svima glave okrenute na istu stranu. U kamionu koji ima čvrst krov  goveda i ne moraju biti vezana, telad se utovaraju bez vezivanja. I odvajaju se od goveda. Rasplodna i gravidna grla se utovaraju u individualne bokseve.  Ako se prevoze duže od 12 h mora im se obezbediti oko 30 litara vode po grlu.

Svinje ,ovce i koze se prevoze sa  jednim ili dva poda koji ne propušta tečnost. U prevoznom sredstvu mora da bude dovoljan broj posuda za napajanje. Pravilo je da svaka utovarena životinja može da legne na pod. Živina se prevozi u kavezima u svim transportnim sredstvima.

Svuda treba da postoje posude za hranjenje, posude za pojenje, dovoljna količina svežeg vazduha. Za vreme prevoza nije dozvoljeno izbacivanje uginulih životinja kao i đubreta iz transportnog sredstva. Zveri i divlje životinje  prevoze se u specijalno prilagođenim prevoznim sredstvima a na ambalaži treba da bude jasno istaknuto upozorenje da se  prevoze divlje životinje. U slučaju istovara iz nužde  ako se u toku transporta životinje povrede,  uginu ili ozlede ili  u slučaju pojave  zarazne bolesti  istovar se vrši na za to predviđenim mestima iz dozvolu i pregled nadležnog organa zdravstvene zaštite životinja. O svakom pregledu sačinjava se zapisnik potpisuju ga ovlaštena lica prevoznika i nadležni organ. U slučaju sumnje na zarazu nadležni organ u sporazumu sa prevoznikom narediće istovar i stavljanje životinja u karantin. Leševi životinja uginulih za vreme transporta istovariće se i uputiti na mesto za neškodljivo uklanjanje leševa. Obavezno se  mora utvrditi uzrok smrti životinja u transportu. Ako se ukaže potreba za čišćenjem transportnog sredstva u toku transporta to može da se vrši na  određenim mestima u stanicama i pristaništima. Na tim mestima se može izvršiti i dezinfekcija u skladu sa propisima.

Životinje se pre utovara moraju nahraniti i napojiti. Ako prevoz traje duže od 24 sata, životinje se moraju hraniti i pojiti posle svaka 24 h i to se vrši u transportnom sredstvu. Hrana se ne sme nabavljati u mestima gde postoji zarazna bolest. Uz pošiljku uvek ide pratilac na dva železnička vagona obično jedan a vagoni moraju biti plombirani. Sva prevozna sredstva moraju biti  propisno prilagođena za transport žive stoke.

Kao prostirka može se upotrebiti pesak, pleva pomešana sa peskom, piljevina pomešana sa peskom, treset nakvašen vodom i slama žitarica. Za istovar se obezbeđuju rampe koje su pokretne i nepokretne  ali u svakom slučaju moraju imati zaštitnu ogradu i dovoljnu širinu da se životinje ne povrede prilikom utovara i istovara. Stanice i pristaništa  moraju imati obor za prihvat stoke pre i posle istovara. Staje i obori moraju imati nadstrešnice koja štiti životinje od direktnog sunčevog svetla i atmosferskih padavina. Tu u blizini mora da ima izvor pijaće vode za napajanje, pranje staja i pranje rampi. Tu u blizini mora da postoji mesto za đubrište. Staje i obori moraju se  čistiti i dezinfikovati posle svakog pražnjenja i utovara. Prevozna sredstva se čiste i dezinfikuju i o tome postoji jasna dokumentacija.

Direktnim dejstvom sunčeve svetlosti može doći do pojave SUNČANICE I TOPLOTNOG UDARA. Prehlada i stres prate transport stoke kao i razne vrste povreda na ekstremitetima usled neadekvatnog transporta

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 0

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Svetlana Kovačević

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja na tel: 01...
Svetlana Kovačević: Postovani, obratite se PSSS kojoj pripadate, da va...
Slađana: Kada je isplata po košnici pčela za 2018, nema n...
Branislav: Zanima me konkurs za tov junadi, i krave muzare, z...
Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja...
Ivkovic Sanela: Zanimame konkurs za mlade poljoprivrednike zivim n...
Ivkovic Sanela: Dobar dan zanimame uslovi za konkurs...
Erna Brkić: Poštovana, Biću Vam zahvalna ako obrazložite ...
Dejan jankovic: Kada će biti isplata subvencija za 2017 godinu...
zoran: postovana gospodo interesuje me vocka OGROZD pa ...