Poljo. Berza

  • 29.08. kukuruz 16,00 kg/din.
  • 29.08. soja 37 kg/din.
  • 29.08. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 19,00 kg/din.

Šta se radi da bi se postigao željeni cilj

Objavljeno: 16 maja 2018

Uzrast i telesna masa priplodnih junica pri prvom osemenjavanju imaju uticaj u daljem gajenju, plodnosti i proizvodnji. Da bi se postigao željeni cilj i junice telile u uzrastu od 24 – 26 meseci, junice treba da budu oplođene kada navrše 15 – 17 meseci.

Međutim uzrast nije uslov koji određuje momenat prvog osemenjavanja, već je to stepen njihove razvijenosti. Pri suviše ranom osemenjavanju mogu se očekivati niži stepen steonosti junica koje su tek postigle polnu zrelost i veći problemi pri telenju, kao i slabija sposobnost koncepcije posle prvog telenja i manja mlečnost u prvoj laktaciji.

Često se mlade junice, osemenjene sa malom telesnom masom intenzivno hrane tokom bremenitosti da bi postigle željenu telesnu masu, što vodi njihovom tovljenju. U momentu prvog osemenjavanja junice simentalske i holštajnske rase treba da imaju približno 60 odsto težine odrasle krava. Normalno odgajane junice sa godinu dana uzrasta treba da postignu telesnu masu veću od 300 kg.

Da bi se ovo postiglo potrebno je da dnevni prirast ( od rođenja ) u prvoj godini bude oko 750gr.

Starost junica: telesna masa (kg):
6 meseci 180
9 meseci 245
12 meseci >300
15-19 meseci (oplodnja) <400
Pre telenja 560

Ilustracija: Izložba stoke
Ilustracija: Izložba stoke

Nakon telenja junice bi trebalo da imaju više od 510 kg, a to će se postići ako su dnevni prirasti u drugoj godini života oko 600 gr. dnevno.

Ishrana priplodnih junica bazirana je na kvalitetnim kabastim hranivima uz dodatak adekvatne količine koncentrata. Koncentrat učestvuje sa 15-35% u ukupnom obroku priplodnih junica. Učešće koncentrata zavisi pre svega od potreba grla ( starost, visine bremenitosti) ali i od kvaliteta raspoloživih kabastih hraniva. Tokom letnjeg perioda ishrana priplodnih junica zasniva se na paši ili zelenoj kabastoj hrani dobrog kvaliteta, uz dodatak manjih količina koncentrata, dok su u zimskom periodu kukuruzna silaža i seno dobrog kvaliteta osnova ishrane junica. Pri tome treba imati u vidu da kukuruzna silaža sadrži suvišne količine energije, a da je siromašna u proteinima, pa ne može poslužiti kao jedino hranivo za ishranu junica. Potrebe priplodnih junica do petog meseca steonosti nisu značajno povećane.

Za smeštaj junica obično se koriste jednostavni objekti, bilo da se drže u vezanom ili slobodnom sistemu, sa relativno malo opreme.

Adekvatni smeštajm podrazumeva dobar komfor u staji sa stanovišta svetla, vazduha, zemljišta i  površine za ležanje. Ako je moguće treba obezbediti korišćenje ispusta van objekta kada to vremenski uslovi dozvole.

U objektu za vezano držanje junica temperatura treba da bude od 5-25ºC (optimalna 12-20º ) i relativna vlažnost vazduha 40-80% (optimalna 60-80%)Međutim kada je reč o priplodnom podmlatku, prednost treba dati  slobodnom držanju junica.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Kosovka Jakšić

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Postovan, to je ime Udruženje za očuvanje tradic...
ilija vlajnic: Poceo sam tretiranje pcela Mitakom 1.10.2018, dali...
Miša: Zašto u naslovu stoji GIS iz Svrljiga ?! Na šta ...
Čika: Jel moze to bez konzervansa ljudi?...
Svetlana Kovačević: Hvala na savetima, poslužice pčelarima...
Rade Kostadinović: Dosta dobar i poučan tekst. Jedino, a to i nauka ...
Pexon: Mene interesuje kako bi se mogla ova biljka nekako...
Dejan: NIkad, ali bas nikad glistama se ne dodaje svez st...
Svetlana Kovačević: Postovani Milane, pozovite Upravu za agrarna plać...
Milica: Postovani,zanima me obuka za pravljenje koznih pap...