Folijarno đubrenje maline

Objavljeno: 16 maja 2018

Fertilizacija predstavlja đubrenje preko navodnjavanja, gde se količina đubriva sa N,P,K može koristiti tokom perioda vegetacije preko sistema za navodnjavanje. Sa ovim načinom se mogu uraditi popravke, kao i upotreba ostavljene količine N,P,K ako se oni nisu upotrebili u obliku zrna ili granula ili sa stajskim đubrivom. U velikom broju slučajeva čisti azot se može upotrebiti u količini 3-5 kg / 0,10 ha,čisti fosfor 1,5-2 kg / 0,10 ha i čisti kalijum u količini 3-4 kg / 0,10 ha, i to u sred faze rasta izdanaka, u proleće i u fazi berbe. Posle sredine avgusta meseca azot ne treba koristiti, a u bogatim zemljištima sa organskim materijama, cela količina N,P,K se može upotrebiti preko sistema za navodnjavanje. Najmanje 50 % azota trebalo bi biti u obliku nitrata. Veoma dobri rezultati se postižu ako se N i K koriste
preko sistema za navodnjavanje ili u obliku zrna.

Ilustracija: zasad maline, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zasad maline, foto: Domaćinska kuća

Upotreba rastvorljivih đubriva u vodi se upotrebljava u vremenskom periodu od 1-2 sata na dan ili svakog drugog dana tokom faze cvetanja i stvaranja ploda. Komercijalna đubriva rastvorljiva u vodi često se sastoje od azota i kalijuma. U veoma kratkom periodu zemlji se dodaju količine hranljivih materija, pri čemu se koncentrisana đubriva lakše koriste. Tokom upotrebe mineralnih đubriva sa navodnjavanjem izbegnuti blokiranje sistema , pa se podrazumeva da ova đubriva trebaju biti rastvorljiva u vodi. Đubriva sa visokim ili niskim sadržajem pH su korozivna za bakar, cink, legura bronza i drugi metalni delovi sistema navodnjavanja. Iz tih razloga komponente sistema navodnjavanja koji stupaju u kontakt sa korozivnim đubrivom treba proizvesti od čelika koji ne rđa, plastike ili dr.
Đubriva koja se koriste preko sistema navodnjavanja su: urea, nitrat kalijuma i fosfat amonijum. Maline uglavnom rano imaju potrebu za fosforom, pa je važno da se ovaj element upotrebljava tokom sadnje ili odmah nakon nje. Đubriva sa bazom fosfora  upotrebljena preko sistema navodnjavanja mogu reagovati sa kalijumom u vodi i stvarati nerastvorljive oblike, a kao posledica toga dolazi do zatvaranja rupa u cevi.

Đubriva za folijarnu upotrebu ne treba dodavati u fazi cvetanja, zato što mogu imati fito – toksičan uticaj na cvetu maline.

Đubriva sa mikro-elementima u obliku zrna koja se koriste za tretman zemljišta nemaju tako dobar efekat kao folijarna đubriva koja ih sadrže, uz pravilnu primenu.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Ljiljana Gvozdić

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Ljubo Repić: Imam u dvorištu orah debljine stabla ok 40 cm. Le...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Marko Petrovic: Svaka cast!...
Chels: Thank you ever so for you post.Much thanks again....
mirjana: predato je u maju prosle godine 2017..pa me intere...
Svetlana Kovačević: Hvala u njihovo ime. Poslovnost na nivou...
Branka Pasane: Treba mi serviser za muzilice...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...