Poljo. Berza

  • 29.08. kukuruz 16,00 kg/din.
  • 29.08. soja 37 kg/din.
  • 29.08. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 19,00 kg/din.

Suzbijanje podgrizajućih sovica

Objavljeno: 18 maja 2018

Zbog velikog broja različitih vrsta podgrizajućih sovica, zbog njihove ishrane na različitim gajenim biljkama i široke geografske rasprostranjenosti proističe i njihov ekonomski značaj Kao najštetnije vrste podgrizajućih sovica kod nas se navode: ozima sovica na područjima sa černozemom, prolećna sovica, sovica ipsilon i usklična sovica.
Podgrizajuće sovice se preko dana nalaze u zemljištu, a tokom noći podgrizaju i oštećuju biljke u nivou korenovog vrata. Ova vrsta oštećenja utiče na smanjenje biljnog sklopa i to se kasnije odražava na smanjenje prinosa.
Zahvaljujući specifičnom načinu života podgrizajuć ih sovica i činjenici da oštećuju biljke najčešće ispod površine zemljišta i kako oštećenja nastaju od starijih uzrasta gusenica, suzbijanje ovih štetočina je otežano i ne može biti oslonjeno samo na hemijske mere suzbijanja. Zato , uspešno suzbijanje ovih štetočina pored pesticida, podrazumeva i primenu agrotehničkih mera i oslanjanje na prognozu i signalizaciju u okviru integralne zaštite.

Ilustracija: sovice, foto: ekoplant
Ilustracija: sovice, foto: ekoplant

Od agrotehničkih mera u borbi protiv podgrizajućih sovica radi smanjivanja šteta važno mesto pripada plodoredu, uništavanju korova, navodnjavanju i optimalnom đubrenju.
Raznovrsnom obradom zemljišta (međuredna kultivacija, zaoravanje strnjike, duboko oranje..) redukuje se brojnost podgrizajuć ih sovica, uništavanje jaja, lutaka i gusenica druge generacije podgrizajućih sovica i time smanjuje populacija štetočina u narednoj godini.
U suzbijanju podgrizajućih sovica, značajnu ulogu ima uništavanje korova, naročito tokom maja, juna i avgusta meseca, pre masovne pojave leptira, jer se na taj način uništavaju korovi čijim se nektarom leptiri dopunski hrane.
Hemijsko suzbijanje podgrizajućih sovica može se raditi unošenjem insekticida u zemljište i folijarnim tretiranjem. Najbolji rezultati se dobijaju unošenjem insekticida u zemljište pre setve ili rasađivanaja povrća na bazi a.m. foksim i a.m.hlorpirifos.
Pri folijarnoj primeni insekticida najbolji rezultati dobijeni su primenom insekticida na bazi hlorpirifosa. Zbog specifičnog načina ponašanja gusenica podgrizajuć ih sovica, poznato je da izlaze na površinu zemljišta u večernjim časovima, suzbijanje treba obaviti u kasnim večernjim časovima i uz primenu veće količine vode.

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Postovan, to je ime Udruženje za očuvanje tradic...
ilija vlajnic: Poceo sam tretiranje pcela Mitakom 1.10.2018, dali...
Miša: Zašto u naslovu stoji GIS iz Svrljiga ?! Na šta ...
Čika: Jel moze to bez konzervansa ljudi?...
Svetlana Kovačević: Hvala na savetima, poslužice pčelarima...
Rade Kostadinović: Dosta dobar i poučan tekst. Jedino, a to i nauka ...
Pexon: Mene interesuje kako bi se mogla ova biljka nekako...
Dejan: NIkad, ali bas nikad glistama se ne dodaje svez st...
Svetlana Kovačević: Postovani Milane, pozovite Upravu za agrarna plać...
Milica: Postovani,zanima me obuka za pravljenje koznih pap...