Suzbijanje podgrizajućih sovica

Objavljeno: 18 maja 2018

Zbog velikog broja različitih vrsta podgrizajućih sovica, zbog njihove ishrane na različitim gajenim biljkama i široke geografske rasprostranjenosti proističe i njihov ekonomski značaj Kao najštetnije vrste podgrizajućih sovica kod nas se navode: ozima sovica na područjima sa černozemom, prolećna sovica, sovica ipsilon i usklična sovica.
Podgrizajuće sovice se preko dana nalaze u zemljištu, a tokom noći podgrizaju i oštećuju biljke u nivou korenovog vrata. Ova vrsta oštećenja utiče na smanjenje biljnog sklopa i to se kasnije odražava na smanjenje prinosa.
Zahvaljujući specifičnom načinu života podgrizajuć ih sovica i činjenici da oštećuju biljke najčešće ispod površine zemljišta i kako oštećenja nastaju od starijih uzrasta gusenica, suzbijanje ovih štetočina je otežano i ne može biti oslonjeno samo na hemijske mere suzbijanja. Zato , uspešno suzbijanje ovih štetočina pored pesticida, podrazumeva i primenu agrotehničkih mera i oslanjanje na prognozu i signalizaciju u okviru integralne zaštite.

Ilustracija: sovice, foto: ekoplant
Ilustracija: sovice, foto: ekoplant

Od agrotehničkih mera u borbi protiv podgrizajućih sovica radi smanjivanja šteta važno mesto pripada plodoredu, uništavanju korova, navodnjavanju i optimalnom đubrenju.
Raznovrsnom obradom zemljišta (međuredna kultivacija, zaoravanje strnjike, duboko oranje..) redukuje se brojnost podgrizajuć ih sovica, uništavanje jaja, lutaka i gusenica druge generacije podgrizajućih sovica i time smanjuje populacija štetočina u narednoj godini.
U suzbijanju podgrizajućih sovica, značajnu ulogu ima uništavanje korova, naročito tokom maja, juna i avgusta meseca, pre masovne pojave leptira, jer se na taj način uništavaju korovi čijim se nektarom leptiri dopunski hrane.
Hemijsko suzbijanje podgrizajućih sovica može se raditi unošenjem insekticida u zemljište i folijarnim tretiranjem. Najbolji rezultati se dobijaju unošenjem insekticida u zemljište pre setve ili rasađivanaja povrća na bazi a.m. foksim i a.m.hlorpirifos.
Pri folijarnoj primeni insekticida najbolji rezultati dobijeni su primenom insekticida na bazi hlorpirifosa. Zbog specifičnog načina ponašanja gusenica podgrizajuć ih sovica, poznato je da izlaze na površinu zemljišta u večernjim časovima, suzbijanje treba obaviti u kasnim večernjim časovima i uz primenu veće količine vode.

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Ljubo Repić: Imam u dvorištu orah debljine stabla ok 40 cm. Le...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Ivan: Smatram da je ovo savrseno resenje zadimljavanja i...
Marko Petrovic: Svaka cast!...
Chels: Thank you ever so for you post.Much thanks again....
mirjana: predato je u maju prosle godine 2017..pa me intere...
Svetlana Kovačević: Hvala u njihovo ime. Poslovnost na nivou...
Branka Pasane: Treba mi serviser za muzilice...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...
Branka Pasane: Da li ima neki serviser koji bi došao kod nas i o...