Poljo. Berza

  • 29.08. kukuruz 16,00 kg/din.
  • 29.08. soja 37 kg/din.
  • 29.08. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 19,00 kg/din.

Kada je vreme žetve kukuruza za siliranje

Objavljeno: 06 juna 2018

Na našim poljoprivrednim gazdinstvima kukuruzna silaža ima glavnu ulogu u ishrani goveda, uglavnom je jedina sočna kabasta hrana koja se koristi zimi u ishrani. I u mnogome od same silaže kao i njenog kvaliteta zavisi uspeh ili neuspeh celokupnog hranljivog programa a i same proizvodnje.
Siliranje je proces konzervisanja biljaka i njihovih nus proizvoda vlažnim putem, a postiže se fermentacijom u siliranoj masi
pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha.U zrnu se prosti šećeri pretvaraju u osnovni hranljivi sastojak kukuruza – skrob. Ključna je stvar odrediti pravi momenat žetve kukuruza.
Kukuruz pri stvaranju skroba počinje da ispušta vlagu i žuti. To ispuštanje vlage iz kukuruza manifestuje skupljanje zrna.
Kada se toliko skupi pojavljuje se prvi usek (brazda) na vrhu zrna. Ta pojava useka ili brazde može koristiti za određivanje
vremena žetve sil. kukuruza. Nakon 14-20 dana od pojave prvih useka (brazde) vrši se žetva silažnog kukuruza. Određivanje žetve na osnovu mlečne linije na zrnu kukuruza je lakši i tačniji metod.

– Kada je mlečna linija na ½ zrna procenat suve materije je 28-30, žetva treba nastupiti za 7 dana
-Kada je mlečna linija na 2/3 zrna, procenat suve materije je 35 i to je idealno vreme za žetvu.

Osim ovih parametara za određivanje momenta žetve, veoma je bitno pratiti celu biljku, odnosno podgorelost donjih listova.

Ilustracija: Priprema silaže, foto: S.K.
Ilustracija: Priprema silaže, foto: S.K.

Mlečna faza 80% vlažnost (20% suve materije)
Dužina seckanja do 50mm
Mlečno-voštana 70- 75%v. (25-30% suve materije)
Dužina seckanja 30- 40mm
Voštana zrelost 60- 70%v. (30-40% suve materije
Dužina seckanja:
15-20mm
8 -15mm

Nakon određivanja momenta žetve određujemo i dužinu seckanja biljke, koja zavisi od procenat suve materije i vlažnosti
biljke. Idealni procenat suve materije u biljci bi trebao biti 35%, vlažnosti 65%, pri čemu bi dužina seckanja bila od 8-15mm pa i
20 mm. Životinja zbog dobro usitnjene hrane nema mogućnost da je bira i ne pravi rastur hrane.
Nakon određivanja vremena žetve i dužine usitnjavanja, trebamo odrediti i visinu sečenja biljke od zemlje. Neka optimalna visina reza bi bila na 15-20cm od zemlje (da nema primese zemlje).

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Srđan Zafirović

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

vcbvnx: Metanol je zabranjen za fizička lica...manje fant...
Svetlana Kovačević: Hvala na savetima, poslužice pčelarima...
Rade Kostadinović: Dosta dobar i poučan tekst. Jedino, a to i nauka ...
Pexon: Mene interesuje kako bi se mogla ova biljka nekako...
Dejan: NIkad, ali bas nikad glistama se ne dodaje svez st...
Svetlana Kovačević: Postovani Milane, pozovite Upravu za agrarna plać...
Milica: Postovani,zanima me obuka za pravljenje koznih pap...
Svetlana Kovačević: Postovani, obratite se Superioru iz Velike Plane, ...
Vlado Franc: Poštovani, Jako mi se sviđa sadnje borovnice u ...
milan gajić: cene u macvi su nize i variraju od utovara svinja...