Kada je vreme žetve kukuruza za siliranje

Objavljeno: 06 juna 2018

Na našim poljoprivrednim gazdinstvima kukuruzna silaža ima glavnu ulogu u ishrani goveda, uglavnom je jedina sočna kabasta hrana koja se koristi zimi u ishrani. I u mnogome od same silaže kao i njenog kvaliteta zavisi uspeh ili neuspeh celokupnog hranljivog programa a i same proizvodnje.
Siliranje je proces konzervisanja biljaka i njihovih nus proizvoda vlažnim putem, a postiže se fermentacijom u siliranoj masi
pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha.U zrnu se prosti šećeri pretvaraju u osnovni hranljivi sastojak kukuruza – skrob. Ključna je stvar odrediti pravi momenat žetve kukuruza.
Kukuruz pri stvaranju skroba počinje da ispušta vlagu i žuti. To ispuštanje vlage iz kukuruza manifestuje skupljanje zrna.
Kada se toliko skupi pojavljuje se prvi usek (brazda) na vrhu zrna. Ta pojava useka ili brazde može koristiti za određivanje
vremena žetve sil. kukuruza. Nakon 14-20 dana od pojave prvih useka (brazde) vrši se žetva silažnog kukuruza. Određivanje žetve na osnovu mlečne linije na zrnu kukuruza je lakši i tačniji metod.

– Kada je mlečna linija na ½ zrna procenat suve materije je 28-30, žetva treba nastupiti za 7 dana
-Kada je mlečna linija na 2/3 zrna, procenat suve materije je 35 i to je idealno vreme za žetvu.

Osim ovih parametara za određivanje momenta žetve, veoma je bitno pratiti celu biljku, odnosno podgorelost donjih listova.

Ilustracija: Priprema silaže, foto: S.K.
Ilustracija: Priprema silaže, foto: S.K.

Mlečna faza 80% vlažnost (20% suve materije)
Dužina seckanja do 50mm
Mlečno-voštana 70- 75%v. (25-30% suve materije)
Dužina seckanja 30- 40mm
Voštana zrelost 60- 70%v. (30-40% suve materije
Dužina seckanja:
15-20mm
8 -15mm

Nakon određivanja momenta žetve određujemo i dužinu seckanja biljke, koja zavisi od procenat suve materije i vlažnosti
biljke. Idealni procenat suve materije u biljci bi trebao biti 35%, vlažnosti 65%, pri čemu bi dužina seckanja bila od 8-15mm pa i
20 mm. Životinja zbog dobro usitnjene hrane nema mogućnost da je bira i ne pravi rastur hrane.
Nakon određivanja vremena žetve i dužine usitnjavanja, trebamo odrediti i visinu sečenja biljke od zemlje. Neka optimalna visina reza bi bila na 15-20cm od zemlje (da nema primese zemlje).

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 0

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Srđan Zafirović

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

velimir: za kasnu proizvodnju paprike, delfina i belo uvo, ...
Svetlana Kovačević: Isplacuju se subvencije, bice uskoro...
mladenovic dragoslav: sutra....
mladenovic dragoslav: sta bi sa ovcama,izgleda da cemo samo mi ispasti o...
Milan Ostojić: Pravio sam kačkavalj od 10 lit.sirovog kravljeg m...
Slavica: A subvencije za stocare nista . Bravo svaka cast s...
Jasmina: Prema prošlogodišnjem pravilniku nisu mogli da k...
Svetlana Kovačević: Hvala puno....
Goca: Savršena priča, bravo :)))!...
Zaklina: Kada ce isplatiti ministar subvencije iz 2018...