Poljo. Berza

  • 12.07. soja 39,50 kg/din.
  • 19.07. kukuruz 15,50 kg/din.
  • 12.07. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 16,50 kg/din.

Koje su prednosti navodnjavanja kap po kap

Objavljeno: 19 juna 2018

Navodnjavanje predstavlja agrotehničku meru koja direktno utiče na povećanje prinosa. Drevne civilizacije su koristile plavljenje reka tako što su oko zemljišnih parcela podizali nasipe tako da se plavna voda držala sve dok se plodni sediment ne bi istaložio, a zatim bi se višak vratio u vodotok. Danas u praksi postoje različiti sistemi za navodnjavanje (brazde, prelivanje, orošavanje, kapanje, subirigacija idr.), a voda kojom se napajaju ovakvi sistemi koristi se iz različitih izvora (vodeni tokovi, veštačka jezera, izvori, bunari itd.).
U voćnim zasadima pretežno se koristi sistem navodnjavanja kap po kap zbog sledećih svojih prednosti:
– kontrola količine vode po jedinici površine
– kontrola vodno – vazdušnog ražima zemljišta
– niža cena koštanja navodnjavanja
– mogućnost primene vodotopivih đubriva kroz sistem
– kontrola salinitita zemljišta i pH vrednosti
– veći i kvalitetniji prinos gajene kulture
Na manjim površinama (malim voćnjacima, okućnicama) ovakvi sistemi funkcionišu pod niskim pritiskom, pa često za efikasan rad nije potrebna čak ni pumpa.

Ilustracija: navodnjavanje, foto: S.K.
Ilustracija: navodnjavanje, foto: S.K.

Naravno, u većim zasadima pumpa je neizostavan deo sistema za navodnjavanje, a uz pumpu neophodno je postaviti i filter. Na manjim površinama koriste se obični filteri, a kod većih sistema peščani ili drugi kvalitetniji filteri.
U praksi poljoprivredni proizvođači zaobilaze postavljanje venturijeve cevi i postavljaju ventile sa dodatnim crevom na usis pumpe, gde pumpa pod pritiskom usisava hranu i ubrizgava u sistem ili uzimaju dodatne pumpe (hidropak) i pomoću njih ubacuju hranu u sistem.
U zasadima jagode se osim creva koji su standardni deo svakog sistema koriste i trake kap po kap, koje mogu biti klasične (zipovane) ili sa ugrađenim kapljačem. Pouzdanost i tačnost zipovanih traka na našem tržištu prilično varira u odnosu na trake sa ugrađenim kapljačem. Kapljači treba da ispunjavaju uslov kapaciteta 2 litre po satu, a razmak kapljača treba prilagoditi kulturi i razmaku sadnje u zasadu.
Posebnu pažnju prilikom postavljanja sistema treba obratiti na normalni radni pritisak koji predstavlja radni pritisak na kome kapljač daje standardnu količinu vode za koju je projektovan. Normalni radni pritisak kod traka i creva je 0,8 – 1,2 bara.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Igor Andrejić

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

NIKOLAKRAJINALONDON: Bas dobro sto su se zaduzili kod hladnjacara za sk...
Djumic Milan: Po pravilniku za mini klance i prerade mesa dali i...
Vladimir: Koristite Brstivar leti i z...
Dobrivoje Veljković: Kao i svi pčelari, radujem se pokušaju da se za...
Nebojša: U tekstu mi nije jasno zašt...
Nebojša: Upotreba jabukovog sirćeta...
Tihomir: Ima li nesto za nas sa kosova i metohije...
Drsgan: Ako pcelari imate problema sa visak pcelom koje se...
Medule: Procenat vlage zavisi od s...
Maksimović Mirjana: Ja sam Mirjana Maksimović ima 68 god. po proesiji...