ŠTA NAM POKAZUJE BROJ SOMATSKIH ĆELIJA U MLEKU

Objavljeno: 06 jula 2018

Broj somatskih ćelija u mleku je stalni predmet rasprava u industriji mleka. Veoma je bitno da proizvođači mleka razumeju značaj ovog parametra i  njegovu povezanost sa zdravljem životinja, kvalitetom i količinom dobijenog mleka.

Muzne krave u organizmu poseduju složeni odbrambeni mehanizam protiv bakterija. Ukoliko se broj bakterija u vimenu poveća, tamo se „upućuju“ ćelije koje se bore protiv tih bakterija. To su somatske ćelije i njihova osnovna uloga je da smanje infekciju i eventualno pomognu u njenoj eliminaciji.

što je veći broj somatskih ćelija u mleku manji je prinos sira po litri mleka. Osim toga, kada somatske ćelije uništavaju bakterije za njima ostaju enzimi koji su bili uključeni u taj proces. Ovi enzimi su često otporni na temperature pasterizacije i mogu da dovedu do oštećenja mlečnih proteina i masnoće. Rezultat je nesvojstven miris koji potrošači osete u mleku, a i rok trajanja takvog mleka može biti znatno smanjen, čak i ako se pravilno čuva u frižiderima.

Ilustracija: muža, foto: https://www
Ilustracija: muža, foto:https://www.usatoday.com

Otkup sirovog mleka može da se vrši samo od proizvođača sirovog mleka koji vrše redovno ispitivanje kvaliteta sirovog mleka u ovlašćenoj laboratoriji.

Broj somatskih ćelija u mleku pokazuje zdravlje vimena. Pojava somatskih ćelija pokazuje subklinički mastitis, odnosno mastitis koji nije vidljiv slobodnim okom. Mastitis za 10- 30 % smanjuje proizvodnju mleka. Isto tako se smanjuje i prodaja mleka.Cena mleka se smanjuje sa povećanjem broja somatskih ćelija. Broj krava koje se izlučuju zbog pojave somatskih ćelija se za 1,6 puta povećava. Pojava mastitisa višestruko poskupljuje proizvodnju mleka. Najveći gubitak nije kako se na prvi pogled može zaključiti lečenje obolelih grla već smanjenje proizvodnje mleka, nemogućnost prodaje mleka dok se grla leče,. Loš kvalitet mleka, povećanje troškova rada. Smanjenje vrednosti grla i celog stada. Naravno istovremeno se povećavaju troškovi obnove stada. Sve su ovo razlozi zbog kojih se kaže da je MASTITIS NAJSKUPLJA BOLEST KRAVA

 

Za određene vrste sirovog mleka, primenjuju se sledeći parametri:

1) Kravlje sirovo mleko:

– ima najmanje 3,2% mlečne masti,
– ima najmanje 3,0% proteina,
– ima najmanje 8,5% suve materije bez masti,
– je gustine 1,028–1,034 g/cm³ pri temperaturi od 20 ºC,
– je pH 6,5–6,7,
– ima kiselost 6,6–6,8º SH,
– ima tačku mržnjenja koja nije viša od –0,515 ºC,
– je rezultat alkoholne probe sa 72% etil alkoholom negativan;

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 4

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Branislav Radovanović

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: U bolje snabdevenih prodavnicama zdrave hrane...
Slavica: Gde kupiti caj slatku paprat koren...
Svetlana Kovačević: Postovana gospodjo ima puno zahteva iz 2018. radi ...
Žaklina: Zasto nisu svima isplaćene subvencije za 2018. Od...
Svetlana Kovačević: Pratite, biće konkursa sigurno...
Jelena pavlicevic: Da li ima potsticaj za mlade na selu htela bih da ...
pera565: Što se tiče oraha, dosta kasnimo za proizvođač...
mladenovic dragoslav: Zar je moguce da nisu isplacene subvencije za 2017...
Jelena pavlicevic: Htela bi da prosirim farmu sa kravama potrebna su ...
Svetislav: Ja Sam Svetislav Stevanovic is Garasa, bavim se po...