Poljo. Berza

  • 29.08. kukuruz 16,00 kg/din.
  • 29.08. soja 37 kg/din.
  • 29.08. pšenica rod 2018. min. 12% proteina 19,00 kg/din.

Pravilna ishrana preživara

Objavljeno: 06 avg 2018

Ishrana preživara se odvija u nekoliko faza:
– žvakanje, usitnjavanje hrane
– natapanje hrane pljuvačkom
– gutanje
– preživanje
– fermentativno razlaganje u predželucu putem mikroflore
– razlaganje u sirištu
– razlaganje u crevima
– resorpcija

U buragu i mrežavcu se odvija veoma burna fermentacija pod uticajem enzima, koje stvara mikroflora.

Ilustracija: goveda, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: goveda, foto: Svetlana Kovačević

Koliko je mikroflora zastupljena u buragu i kolika je njena brojnost zavisi od ishrane.Mikroflora stvara proteine svoga tela, isparljive masne kiseline, vitamine.
Proteini hrane većim delom podležu bakterijskoj razgradnji, a u manjoj količini nepromenjeni, odnosno nerazgradivi dospevaju u sirište – abomazus – i tanka creva gde se razlažu.
Za pravilan rad predželugca je važna kvalitetna kabasta hrana.Ako je u toku dužeg vremenskog perioda životinja ne dobije dolazi do poremećaja u varenju, kao i naduna.
U toku hranjenja i preživanja pljuvačne žlezde rade intenzivno, najmanje soka se izlučuje pri ishrani koncentrovanom hranom.Hrana koja nije usitnjena, u buragu se dugo zadržava, a koncentrovana znatno brže prolazi.
Razlaganjem celuloze u buragu – rumenu – stvara se sirćetna kiselina, a u zavisnosti od količine sirćetne kiseline i procenat mlečne masti, što znači, da u obroku treba da bude dovoljna količina celuloznih vlakana.
Razlaganjem skroba u buragu se stvara propionska kiselina, a razlaganjem šećera buterna kiselina.
U jednom normalnom obroku kod krava muzara odnos sirćetne, propionske i buterne kiseline treba da je 66:20:14% .
Stvaranjem veće količine sirćetne kiseline, bez dovoljno energije iz skroba ili masti dolazi do pojave ketoze.Propionska kiselina služi za formiranje glukoze i deluje antiketogeno, ali ako dođe do prekomerne oksidacije onda pospešuje pojavu ketoze.Buterna kiselina je ketogena, to jest stvaranjem ili unošenjem njenih većih količina dolazi do pojave ketoze.
Samo pravilnom ishranom i pravilnim unosom hrane, mogu se izbeći mnoge bolesti.

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Ljiljana Uzelac

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Postovan, to je ime Udruženje za očuvanje tradic...
ilija vlajnic: Poceo sam tretiranje pcela Mitakom 1.10.2018, dali...
Miša: Zašto u naslovu stoji GIS iz Svrljiga ?! Na šta ...
Čika: Jel moze to bez konzervansa ljudi?...
Svetlana Kovačević: Hvala na savetima, poslužice pčelarima...
Rade Kostadinović: Dosta dobar i poučan tekst. Jedino, a to i nauka ...
Pexon: Mene interesuje kako bi se mogla ova biljka nekako...
Dejan: NIkad, ali bas nikad glistama se ne dodaje svez st...
Svetlana Kovačević: Postovani Milane, pozovite Upravu za agrarna plać...
Milica: Postovani,zanima me obuka za pravljenje koznih pap...