Gde podići vinograd

Objavljeno: 25 sep 2018

Ukoliko se vinograd podiže u rejonu, podrejonu ili vinogorju sa razvijenim vinogradarstvom,  mogu se iskoristiti dugogodišnja praktična iskustva koja služe kao osnova za orjentaciju u pogledu izbora sorata, zemljišta i položaja za podizanje vinograda. Međutim, ukoliko se osvajaju nove površine gde vinova loza nije gajena, onda se bez prethodne studije o agroekološkim uslovima ne preporučuje podizanje vinograda, obzirom da je vinova loza veoma osetljiva na nepovoljne klimatske i zemljišne uslove.

Izbor i ocena pogodnosti jednog zemljišta ili zemljišnog kompleksa ili parcele u području gde vinova loza ranije nije gajena mora se temeljiti na proveri: agrobioloških i privredno-tehnoloških osobenosti sorata vinove loze koje se žele gajiti u datim agroekološkim uslovima, ekoloških uslova, uslova predela, potesa, zemljišnog kompleksa ili parcela namenjenih podizanju vinograda, mogućnosti primene agrotehničkih i meliorativnih mera radi ublažavanja štetnog delovanja nepovoljnih činilaca sredine, ukoliko je to neophodno, mogućnosti primene savremenih agrotehničkih mera koje će omogućiti poboljšanje kvaliteta grožđa i vina i prerađevina od grožđa i vina, mogućnosti visoko rentabilne proizvodnje grožđa i vina.

Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća

Izbor položaja za podizanje vinograda u potpunosti zavisi od činilaca kao što su ekspozicija, inklinacija i konfiguracija zemljišta.

Najbolji položaji za vinograd smatraju se blage kose okrenute jugu ili jugozapadu,  gde vinova loza najbolje uspeva, grožđe sadrži više šećera i aromatičnih materija, bogatije je bojenim materijama, vino ima veću količinu alkohola, harmoničniji odnos između alkohola i ukupnih kiselina, a bolji su i kvalitet grožđa i vina. Osim toga, prinos grožđa je stabilniji, loza bolje sazreva, bolje podnosi niske temperature zimi i dugovečnija je. U povoljnim klimatskim uslovima mogu se iskoristiti i položaji okrenuti jugoistoku, strogo vodeći računa o izboru sorte, toplotnoj sumi osvetljenosti i drugim faktorima koji direktno ili indirektno utiču na prinose i kvalitet grožđa i vina.

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 1

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Goran Svetozarević

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja na tel: 01...
Svetlana Kovačević: Postovani, obratite se PSSS kojoj pripadate, da va...
Slađana: Kada je isplata po košnici pčela za 2018, nema n...
Branislav: Zanima me konkurs za tov junadi, i krave muzare, z...
Svetlana Kovačević: Obratite se Upravi za agrarna plaćanja...
Ivkovic Sanela: Zanimame konkurs za mlade poljoprivrednike zivim n...
Ivkovic Sanela: Dobar dan zanimame uslovi za konkurs...
Erna Brkić: Poštovana, Biću Vam zahvalna ako obrazložite ...
Dejan jankovic: Kada će biti isplata subvencija za 2017 godinu...
zoran: postovana gospodo interesuje me vocka OGROZD pa ...