Konkursi i programi

Aktuelni konkursi za poljoprivrednike

Za preradu 3,5 miliona

Objavljeno: 25 okt 2018

Ministarstvo poljoprivrede usvojilo je krajem prošle godine Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu. Ovim Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

fIlustracija: mleko
fIlustracija: mleko

Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdnstva u aktivnom statusu i to: 1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo; 2) preduzetnik; 3) srednja škola; 4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede; 5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Isti podnosilac zahteva može u kalendarskoj godini podneti samo jedan zahtev za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Uz zahtev se, između ostlog, dostavlja i račun za nabavku predmetne investicije i dokaz o izvršenom plaćanju. Navedena dokumentacija treba da bude izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva. Uverenja i potvrde koje je podnosilac zahteva u obavezi da dostavi ne mogu da budu starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

 

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: U bolje snabdevenih prodavnicama zdrave hrane...
Slavica: Gde kupiti caj slatku paprat koren...
Svetlana Kovačević: Postovana gospodjo ima puno zahteva iz 2018. radi ...
Žaklina: Zasto nisu svima isplaćene subvencije za 2018. Od...
Svetlana Kovačević: Pratite, biće konkursa sigurno...
Jelena pavlicevic: Da li ima potsticaj za mlade na selu htela bih da ...
pera565: Što se tiče oraha, dosta kasnimo za proizvođač...
mladenovic dragoslav: Zar je moguce da nisu isplacene subvencije za 2017...
Jelena pavlicevic: Htela bi da prosirim farmu sa kravama potrebna su ...
Svetislav: Ja Sam Svetislav Stevanovic is Garasa, bavim se po...