Konkursi i programi

Aktuelni konkursi za poljoprivrednike

Na zajam i do 100 miliona dinara

Objavljeno: 16 jan 2019

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu u maksimalnom iznosu od 100 miliona dinara, sa ciljem podrške razvoju i unapređenju poljoprivrede povećanjem nivoa tehničke opremljenosti, inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanja stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine, navodi se u tekstu konkursa.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji Vojvodine.
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje: nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije, nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata, nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo, nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima, nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje, nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor, izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda, kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta, silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda, kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Iznos kredita će, u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, iznositi od 300 hiljada do 100 miliona dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.
Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine i nalaze se u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti kamate iznose 2 i 3% zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se ubrajaju u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, kamatne stope iznose 1 i 2%.
Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti investicije i obezbeđuje se uplatom pre realizacije kredita.
Rok vraćanja kredita je do sedam godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata – mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope, a anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.
Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

Najnovije vesti na portalu

Najnoviji komentari


domaćina i domaćica

Svetlana Kovačević: U bolje snabdevenih prodavnicama zdrave hrane...
Slavica: Gde kupiti caj slatku paprat koren...
Svetlana Kovačević: Postovana gospodjo ima puno zahteva iz 2018. radi ...
Žaklina: Zasto nisu svima isplaćene subvencije za 2018. Od...
Svetlana Kovačević: Pratite, biće konkursa sigurno...
Jelena pavlicevic: Da li ima potsticaj za mlade na selu htela bih da ...
pera565: Što se tiče oraha, dosta kasnimo za proizvođač...
mladenovic dragoslav: Zar je moguce da nisu isplacene subvencije za 2017...
Jelena pavlicevic: Htela bi da prosirim farmu sa kravama potrebna su ...
Svetislav: Ja Sam Svetislav Stevanovic is Garasa, bavim se po...