10 oktobra, 2017

Ilustracija: belo stono groždje

Dobar grozd, dobro vino

Berba grožđa počinje kada se uspostave optimalni uslovi za berbu, a to je trenutak kada je procenat šećera i vinskih kiselina u zadovoljavajućem odnosu. Berbu

Opširnije »
Ilustracija: sorta nirvana NS seme: Foto: http://www.nsseme.com/

Zašto se sve više gaji spelta?

Spelta (Triticum aestivum ssp. spelta ili krupnik) je vrsta pšenice, koja se koristi u humanoj ishrani vekovima. Do prve polovine 20. veka je bila masovno korišćena, kada ukrštanja

Opširnije »