Kako se najbolje čuvaju plodovi jabuke?

Ilustracija: Jabuke posle berbe
Ilustracija: Jabuke posle berbe

Pre iznošenja na tržište plodovi jabuke mogu se čuvati u svežem stanju kraće ili duže vreme. To je posebno važno i neophodno kod plodova zimskih sorti koji svoju potpunu zrelost, uglavnom, ne mogu postići  na stablu do vremena berbe, pa se moraju čuvati do sazrevanja.

Jabuke, ilustracija, foto: http://st.unimedia.info
Jabuke, ilustracija, foto: http://st.unimedia.info

Čuvanje plodova pruža višestruke koristi. Najvažnije su što omogućuje ravnomerniju raspodelu voća, dugotrajniju  i veću potrošnju svežih plodova, kao i povoljnije cene distribucije svežeg voća. Samim tim veoma je značajno da se plodovi jesenjih, zimskih, pa i donekle letnjih sorti čuvaju u svežem stanju što je moguće duže. To se najbolje postiže u hladnjačama, pogotovo smanjenjem koncentracije CO2 (ugljen dioksida) i, u savremenijim objektima, snižavanjem nivoa kiseonika ( O2 i do 0,5 %).

Dužina čuvanja plodova zavisi od više činilaca, od kojih su najznačajniji:

  • Osobine sorte su prevashodni faktor. Pored istovetnih uslova gajenja kod raznih sorti neujednačena je trajašnost plodova u svežem stanju. Najkraće se mogu čuvati plodovi ranih, a najduže poznih sorti. Takođe, najbolje čuvanje imaju plodovi sa debljom i kompaktnom kutikulom pokožice, prekriveni voštanom skramicom ili pepeljkom i retkim, zatvorenim stomama (sitnim otvorima na površini ploda). Pojedini plodovi, kao kod sorte budimka na povređenim mestima mogu obrazovati tzv. suvu fleku čije ćelije su plutastog karaktera, što, na neki način, izoluje dalje propadanje okolnog tkiva. Dokazane sorte, čiji plodovi imaju bolje održavanje u svežem stanju  su na primer šampanjka; kolačara; šumatovka; kožara; njuton žuti; ontario;vajnasep…
  • Koliko će plodovi zadržati svežinu zavisi i od njihovog stepena zrelosti. Što su plodovi zreliji, utoliko su i ograničenije trajašnosti. To ne znači da se oni mogu duže održavati u svežem stanju, ukoliko su zeleniji. Plodovi koji duže ostaju na stablu sa kasnijim sazrevanjem imaju dužu trajašnost, osim kod manje poznih zimskih sorti.
  • Krupnoća plodova ima značajnu ulogu u njihovoj trajašnosti. Kod istih sorti najsitniji i najkrupniji plodovi imaju znatno kraću trajašnost. Najduže čuvanje imaju plodovi srednje krupnoće.
  • Kod danas gajenih sorti metod i vreme branja plodova direktno određuje kvalitet njihovog čuvanja.  Osnovni preduslov je pažljivo branje, uz izbegavanje svakog povređivanja tkiva ili voštane skramice i pepeljka na takvim plodovima.
  •   Obrani plodovi ne smeju biti predugo stacionirani na letnjim žegama, ili zimske sorte izložene uticaju vlage ili mraza, već bi ih trebalo što pre uneti na predhlađenje i skladišta sa kontrolisanom atmosferom, ukoliko nisu neposredno namenjena za dalji transport.
  • Najjednostavniji metod je ostavljanje plodova u kutije, kartonske kutije, korpe u dva do tri sloja između kojih je papir. Ovo je jednostavan metod, ali je mogućnost čuvanja plodova jabuke na ovakav način kratkotrajna. Nedostatak ovog metoda je da se trulenje plodova veoma brzo širi i da se provetravanje plodova mora obavljati redovno i često. Plodovi jabuke se mogu pojedinačno zamotati u papir i složiti u dva reda. 

Najbolja skladišta su ULO hladnjača sa svim kontrolisanim uslovima i u njima se na najbolji način i najduže mogu čuvati plodovi. U ovakvim skladištima se obično nalaze i kalibratori i prostorije za pakovanje.