Silaža za tov junadi

Ilustracija: Tov junadi, foto: http://i53.tinypic.com/2
Ilustracija: Tov junadi, foto: http://i53.tinypic.com/2

Savremeno govedarstvo ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Priprema ovog hraniva je dobro poznata poljoprivrednim proizvođačima, iako se radi o dosta složenim biohemiskim procesima.

Cilj konzerviranja je da se očuva hranljiva vrednost u što dužem vremenskom periodu,  i da se stoci obezbedi kvalitetna, ukusna i zdrava hrana.

Prema dosadašnjim iskustvima, ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi, pre pre nego što navrše dva meseca.

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan).

Ilustracija, silaža kukuruza, foto: http://i47.tinypic.com/
Ilustracija, silaža kukuruza, foto: http://i47.tinypic.com/

Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave i lišće šećerne repe, džibre, komine, pivski trop, repini rezanci, u količinama 10-30 kg dnevno.

Glavni cilj kome se teži je maksimalna rentabilnost tova, a to se upravo postiže upotrebom jeftinih hraniva u tipu različitih sporednih proizvoda, u sirovom ili konzervisanom stanju. U obroke tovne junadi silaža se uključuje postepeno, uz povećavanje dnevne količine.

Junad starosti 5-6 meseci može da konzumira oko 5 kg silaže, sa 8-12 meseci 10-13 kg, a 12-15 meseci 15-22 kg silaže.

Tov junadi kukuruznom silažom predstavlja polukoncentratni tip tova, u kome se mogu ostvariti visoki prirasti.