Kako treba da izgleda objekat za ovce?

Ilustracija: ovčarnik, foto: http://i40.tinypic.com/
Ilustracija: ovčarnik, foto: http://i40.tinypic.com/

U sastavu farme za ovce, treba da budu sledeći objekti: 

 • Ovčarnik – koji treba da sadrži staju za ovce, dviske, jagnjad, šilježad, ovnove, prostoriju za jagnjenje, prostorija za mužu i magacin za koncentrovanu hranu.
 • Ispust  
 • Senjak
 • Objekti za silažu i
 • Objekti za stajnjak. 

Prilikom izgradnje farme treba voditi računa o sledećem:

Ads code goes here
 • pravilan izbor i lokacija, odnosno mesto izgradnje,
 • postojanje vode, struje i putne infrastrukture
 • povezanost objekta sa drugim objektima, ( od kuce 50m, a od drugih 250m),
 • da objekat bude zaštićen od zimskih vetrova
 • orijentacija objekta prema strani sveta.
Ilustracija: ovčarnik, foto: Ilustracija: ovčarnik, foto: http://i40.tinypic.com/
Ilustracija: ovčarnik, foto: Ilustracija: ovčarnik, foto: http://i40.tinypic.com/

Objekat za ovce treba da obezbedi sklonište od loših vremenskih uslova, da ima dovoljno udobnog i suvog prostora za ležanje, dobru ventilaciju bez promaje, dovoljno prostora za jasle, za jagnjenje, dobar pristup i prilaz, da njegova konstrukcija odgovara nameni i mogucnostima farmera kao i da je u funkciji zaštite životinja i životne sredine.

Veličina i tip objekta zavise od pravca i tipa proizvodnje (meso, vuna, mleko), zatim od broja ovaca i strukture stada.

Površina stajskog prostora-poda za odredene kategorije ovaca je sledeća:

 • ovnovi 1.5 – 2m2
 • ovce 1.2 – 1.5m2
 • ovca sa jagnjetom 2 – 2.2m2
 • jagnje 0.4 – 0.5m2
 • šilježad 0.7 – 0.9m2.

Temperatura u ovčarniku zimi ne treba da spada ispod 6(°C), a leti maximalna 25(°C), vlažnost vazduha od 60 – 75%, osvetljenje treba da je prirodno – na svakih 23 -30 m2 poda je 1m2 prozora, a veštacke svetlosti 70 luxa.

Opreme u ovcarniku, sastoji se od :

 • jasla i korita za hranjenje,  jasle 34-40cm za ovce, jagnjad 15.25cm ovnovi 50cm, šilježad i dviske 30-35cm
 • širina jasala je ista za sve 40- 70cm,
 • visina je od poda 40cm,
 • dubina jasala za koncentrovanu hranu je 20-30cm.

– Po obliku, korita mogu biti jednostrana, dvostrana, šestougaona ili okrugla.
– Dnevno po jednoj ovci treba 10 l vode, jagnjetu 3-5l vode.
– Jedna pojilica je potrebna za 20 grla, a visina pojilice je 60 -80 cm sa stepenikom visune 20cm.