Kada je vreme za plasteničku proizvodnju paradajza?

Ilustracija: plastenička proizvodnja paradajza, foto: https://www.nature.com
Ilustracija: plastenička proizvodnja paradajza, foto: https://www.nature.com

Setva paradajza za plasteničku proizvodnju  obavlja se  početkom februara,  kako bi rasad u momentu rasađivanja imao 60-65 dana i formirane cvetne pupljke. Od nicanja do berbe prođe 110-130 dana.

Rasad se sadi na razmak 80x40cm. Obavezno je u proizvodnji uklanjati zaperke kako bi biljka rasla samo stablom.

Mere nege podrazumevaju zalivanje, okopavanje, prihranjivanje i zaštitu od bolesti, korova i štetočina.

Veliki značaj u đubrenju paradajza ima organsko đubrivo,  posebno dobro zgoreli stajnjak u količini 6-10kg /m2

7-10 dana posle rasadjivanja  prihranjuje se sa 20-30gr/m2 NPK i obavi se plitko okopavanje. U fazi obrazovanja plodova prihranjuje se drugi put, a posle svake berbe folijarno.

U savremenim uslovima gajenja mineralna đubriva se dodaju pomoću sistema za navodnjavanje. Po rasađivanju u periodu  do 10 dana treba koristiti formulacije NPK u odnosu 1:2:1. U periodu intezivnog porasta do prve berbe NPK u odnosu 1:1:1, a kasnije sa sto manjim sadžajem azota,  a povećanim sadržajem kalijuma. 

Zalivanje se vrši svakih desetak dana,  sa 20-30 l /m2. Posle zalivanja preporučljivo je objekat provetriti. Kritičan momenat za vlagu je period cvetanja i zametanja plodova. Redovno zalivanje ujedno sprečava pojavu sušnih i vlažnih perioda koji  mogu izazvati pucanje plodova.

Okopavanje je mera nege koja čuva zemljišnu vlagu, poboljšava aeraciju zemljista,  i  zato se obavlja 3-4 puta u toku vegetacije.

Malčovanje paradajza se može  vršiti različitim materijalima(pšenična slama, pleva , razne vrste malč folija),  i  daje dobre rezultate, zemljište je toplije, bolji je porast biljaka, nema okopavanja i sprečava se rast korova.

Otkidanje donjih listova se obavlja u drugoj polovini vegetacije, i to kad počnu da žute  svakih 10-15 dana. Odstranjuju se po pravilu listovi ispod zrelih plodova.

Zaštita paradajza od bolesti i štetocina,  traži posebnu pažnju pošto beliki broj ekonomski štetnih bolesti i štetočina napada ovu biljku.

Ilustracija: paradajz, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paradajz, foto: Domaćinska kuća

Optimalna temperature nicanja je od 23-25 (°C).   Za rast i razvoj paradajza temperatura u plasteniku treba da bude od 20-25 stepeni C u toku dana , a tokom noci 15-18 stepeni C.

Relativna vlažnost treba da bude oko 60% .Najveće potrebe za vlagom paradajz ima kada je rasađen i u fazi plodonošenja i tada vlažnost treba da iznosi 80%PVK, a u ostalom periodu vegetacije oko 70%PVK .  Optimalna temperature za cvetanje i oplodnju je 21-27 °C), minimun 13 °C)max 32°C).  Ako relativna vlažnost spadne ispod 50% može doći do opadanja cvetova i već zametnutih plodova.  Osnovni način održavanja optimalne temperature i vlažnosti je provetravanje.

Pinciranje je obavezna mera nege pošto se gaji obično na jedno stablo. Vrh se otklanja posle 6-8 etaže., a kod niskih hibrida vrh biljke se ne uklanja. U toku proizvodnje paradajza u plasteniku treba koristiti kvalitetna mineralna đubriva.

Za lokalno tržište  paradajz se bere u punoj zrelosti i karakterističnoj boji. Za ne mnogo udaljena tržista malo ranije, a za udaljena tržista berba se obavlja mnogo ranije,  i to kada se pojavi ružičasta boja na vrhu ploda .

Kada se završava proizvodnja zbog dugotrajnog cvetanja i plodonošenja dešava se da na biljkama ima zelenih i nedozrelih krupnih plodova. Oni se mogu koristiti za turšiju ili  ako su zdravi i bez oštećenja da se stave na dozrevanje za 20-40 dana. Plodovi mogu dozrevati u plitkim gajbama.