Koja su to suva hraniva u ishrani ovaca

Ilustracija: stabljike suncokreta, foto: http://i49.tinypic.com
Ilustracija: stabljike suncokreta, foto: http://i49.tinypic.com

Suva, gruba, kabasta hraniva potiču od raznih vrsta žita , leguminoza, uljarica i močvarnih biljaka. To su dakle slama, pleva, mahune, ljuske, kukuruzovina, stabljike suncokreta, trska, rogoz i drugo. Sva ova hraniva potiču od biljaka pune fiziološke zrelosti i po pravilu, predstavljaju ostatak biljne mase nakon sazrevanja, odnosno ubiranja plodova. Stabljike i listovi žitarica zaostaju nakon vršidbe, a kukuruzovina i slama leguminoza nakon berbe klipa, odnosno odvajanja semenki.

U principu ova hraniva su kabasta i gruba jer sadrže veliku količinu kabastih sastojaka koji se teško vare,  ili se u opšte ne vare. Hranljiva vrednost ovih hraniva u celini je relativno niska, jer sadrži malo proteina, masti i lako svarljivih ugljenih hidrata, a veoma mnogo, zapravo najviše, sirovih vlakana.0vo je zbog toga što,za vreme sazrevanja zrna biljke, najveći deo hranljivih sastojaka prelazi u zrno.Pored toga, sadržaj mineralnih materija i vitamina je takođe nizak. Hranljive materije ovih hraniva često sadrže dosta celuloze i lignina, što još više smanjuje njihovu hranljivu vrednost.

Ilustracija: kukuruzovina, foto: S.K
Ilustracija: kukuruzovina, foto: S.K

Shvarljivost ovih hraniva kod preživara iznosi svega 40-50%. Uprkos svemu, ova hraniva ne treba odbacivati, kako se to najčešće čini, već ih treba, uz određeni tehnološki tretman(mehanički, termički, hidrotermički,hemijski, biološki) i dopunu drugim hranivima, koristiti kao zimsku stočnu hranu, pre svega ishranu ovaca.

KUKURUZOVINA je ostatak kukuruzne biljne mase nakon berbe klipa. Ima povoljni hemijski sastav u odnosu na slame žitarica. Prosečan hranljivi sastav pažljivo spremljene kukuruzovine sadrži oko 6,5 % sirovih proteina, 2,2%eterskog ekstrata, 26%sirovog vlakna , 4,5 % sirovog pepela i oko 50%bezazotnih ekstra tivnih materija. Veliki broj novostvorenih hibrida kukuruza imaju dobru osobinu da u vreme berbe imaju stabljiku koja je relativnosveža i sa dosta lisne mase. Ovce i koze , u zimskom periodu, podmiruju kukuruzovinom deo potreba u hranljivim materijama. Iskorišćavanje kukuruzovine je znatno bolje ako se prethodno isecka ili samelje.