Evo kako do dobrog rasada paprike

Ilustracija: rasad paprike, foto: http://growrasad.rs/
Ilustracija: rasad paprike, foto: http://growrasad.rs/

Paprika je povrtarska kultura koja vodi poreklo iz Centralne i Južne Amerike, pa pripada toploljubivim kulturama. Za svoj rast i razvoj zahteva visoke temperature i druge odgovarajuće uslove, neztralno i slabo kiselo zemljište, dovoljno svetlosti. Proizvodnja rasada skraćuje vreme rasta u polju, biljke ranije plodonose. Od kvaliteta rasada zavisiće kvalitet biljaka koje se gaje na otvorenom polju ili plasteniku, odnosno celokupna dalja proizvodnja. Samo kvalitetan rasad može dati biljke otporne na bolesti, štetočine i vremenske prilike. Zato proizvodnji rasada treba posvetiti pažnju,  jer je ona temelj uspešnog gajenja paprike.
Za proizvodnju kvalitetnog rasada potrebno je obratiti pažnju na zahteve paprike u pogledu kvaliteta supstrata, temperature vazduha, temperature supstrata, osvetljenosti, vlažnosti supstrata. Seme treba biti dobrog
kvaliteta, ujednačeno, dezinfikovano. Paprika ne niče ako je temperatura vazduha ispod 20 ºC, a neće nići ni ako je temperatura vazduha iznad 35ºC.
Setvu treba obaviti pravovremeno. Period rasadničke proizvodnje od setve semena do rasada spremnog za sadnju traje 50-60 dana, zavisno od sorte. Vreme setve semena treba uskladiti sa vremenom sadnje u plastenik ili u polju kako rasad ne bi prerastao. Rana proizvodnja rasada namenjena je proizvodnji paprike u plastenicima sa grejanjem. Setva se obavlja krajem decembra i u januaru. Ovakva proizvodnja zahteva i odgovarajuće uslove.
Postoje razne tehnike proizbodnje rasada. Rasad može biti: čupani sa golim žilama, pikirani, rasad u kontejnerima, rasad u tresetnim kockama. Čupani rasad je tradicionalni način proizvodnje. Odlikuje ga jednostavnost
proizvodnje, ali ovaj način ima niz nedostataka: teža je zaštita od pojave oboljenja( virusne bolesti i bolesti truleži rasada), velika gustina a slabija provetrenost, prilikom čupanja oštećuje se koren.

Pikiranje rasada zahteva dosta rada ali je rasad znatno kvalitetniji. Rasad se pikira kada biljke pored kotiledonih listića imaju i prve prave listove.

Ilustracija: rasad paprike, foto: NS seme
Ilustracija: rasad paprike, foto: NS seme

Dubina sadnje prilikom pikiranja je do kotiledonih listića, ne dublje. Preporučuje se da se pikiranje rasada obavlja po oblačnom vremenu. Najvažnija je temperatura. Temperatura supstrata treba da se kreće između 18 i 24 ºC, a temperatura vazduha 25-28ºC do nicanja. Nakon nicanja temperatura se snižava na 18º nekoliko dana, a onda se ponobo povećava na 22º C. Noćne temperature i temperature za vreme oblačnih dana trebaju da su nešto niže, ali ne ispod 15ºC. Paprika niče za 6-7 dana,  ako su temperature 28ºC , a ukoliko je temperatura nicanja od 20-22º niče  za 20 dana.

Redovno provertavanje nakon nicanja je obavezna mera da ne bi došlo do izduživanja biljaka i razvoja bolesti, kao i dovoljno svetlosti. Temperatura vode za zalivanje treba da je iznad 20ºC a relativna vlažnost vazduha treba da  je 60-70%.
Pre sadnje rasad je potrebno kaliti.