Moguće je imati ga u bašti gotovo cele godine

Ilustracija: praziluk, foto: https://allshecooks.com/
Ilustracija: praziluk, foto: https://allshecooks.com/

 

Praziluk je otporan na niske temperature i može da podnese hladnoću od -10 oC do -5 oC. Kod nas se gaje uglavnom dva tipa sorti – dugačkog tankog i kratkog i debljeg stabla. Uspešno se gaji tokom cele godine, najviše preko rasada, a uspeh zavisi od njegovog kvaliteta.

Praziluk zahteva plodno zemljište, đubrenje stajnjako(oko 40 kg na 10 m2) i NPK đubrivom (500 g na 10 m2), s tim da se polovina da pred sadnju, a preostali deo posle rasađivanja, u fazi 6-7 listova.

Setva za rasad u tople leje obavlja se do marta, u mlake u martu ili aprilu, a u otvorene leje od maja do jula. Seje se u redove na rastojanju od oko 5 cm, a potrebno je oko 3 grama semena na kvadratni metar. U toku gajenja rasada primenjuju se uobičajene mere nege.

Ilustracija: praziluk, foto: https://cdn.mr-fothergills.co.uk/
Ilustracija: praziluk, foto: https://cdn.mr-fothergills.co.uk/

Sadnja rasada je od 1. do 20. maja, tokom juna i jula, odnosno septembra. Prilikom sadnje stablo treba da ima 3-4 prava lista i čvrsto stablo debljine do 1 cm. Nekada se pri rasađivanju skraćuju koren i listovi. Sadi se na međuredno rastojanje 25-50 cm i u redu 10-15 cm. Najbolje rezultate daje sadnja u prethodno izvučene brazde dubine 15 cm, tako što se sadnja obavlja do zelenih listova ili se postepeno sa rastom lažnog stabla zagrće, što omogućava dobijanje kvalitenog belog stabla.

Praziluk se takođe, može gajiti i direktnom setvom semena, što ranije u proleće. Dubina setve je oko 2 cm, a potrebno je oko 8 grama semena na 10 m2. U fazi 1-2 lista proređuje se na konačno željeno rastojanje.

U toku vegetacije primenjuju se redovne mere nege: ogrće se 2-3 puta i zaliva se svakih 6-7 dana. Prinos bi trebalo da bude 40-80 kg na 10 m2.

Praziluk dospeva od jula do novembra i od novembra do aprila, zavisno od načina gajenja. Zimi se vrlo dobro i lako čuva u trapovima. Trap treba da je dubok do 50 cm i u njega se u oktobru uspravno sade iskopane biljke. Pre stavljanja u trap, listove se skrate na oko 5 cm. Svaki red biljaka se prekriva zemljom, a ako su temperature ispod nule, trap se prekriva slojem slame debljine oko 10cm.