Šta je to servis period kod krava

Ilustracija: farma krava i teladi, foto; S.K.
Ilustracija: farma krava i teladi, foto; S.K.

Servis period se definiše kao vremenski interval između teljenja i uspostavljanja sledeće uspešne koncepcije, to jest period
od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem, posle normalnog trajanja gravidnosti. Kako je trajanje steonosti biološka
konstanta (9 meseci), to trajanje servis perioda određuje trajanje jednog međutelidbenog intervala. Ako se želi postići maksimalna reproduktivna efikasnost krave (jedno teljenje za godinu dana), onda servis period ne sme biti duži od tri meseca. Zbog toga je veoma važno da se kontroliše trajanje servis perioda čime se utiče na trajanje ukupnog međutelidbenog
intervala i posledično na nivo i efikasnost godišnje produkcije mleka i teladi.

Ilustracija: Farme krava, foto: S.K.
Ilustracija: Farme krava i teladi, foto: S.K.

Period od teljenja do uspešne koncepcije (servis period) se može podeliti na dva osnovna intervala:

  • Postpartum interval (posle porođajni)
  •  Interval od prvog estrusa postpartum do fertilnog estrusa
    Postpartum interval je period od teljenja do uspostavljanja prvog estrusa. Naziva se još i aciklični period, jer tada krava ne ovulira i ne manifestuje znake estrusa. Na trajanje postpartum acikličnog perioda utiču brojni faktori: starost, telesna masa, telesna
    kondicija i zdravstveno stanje krave, kao i nivo mlečnosti, ishrana, frekvencija sisanja, sezona godine i efekat bika.
    Većina normalnih krava (koje nisu obolele ili nisu imale komplikacija u toku i posle teljenja),  uspostavlja prvu cikličnu ovarijalnu aktivnost to jest ovulira, unutar prve 3 do 4 nedelje posle teljenja.

Kod krava Simentalske rase, prosečno trajanje intervala između teljenja i prvog estrusa iznosi 15,5 dana.

Značajno je istaći da prva ovulacija postpartum, kod većine krava, prolazi bez ispoljenih spoljašnjih znakova estrusa, tzv. tihi estrus. Ako se prvi estrus javi u normalnom periodu postpartum, on se ne koristi za osemenjavanje. Pre svega zato što nije završena involucija uterusa. Međutim, veoma je važno da krava uspostavi prvi estrus i da on bude evidentiran, jer je to dobar indikator zdravlja i sposobnosti životinje da uspešno započne estrusnu cikličnost i novi reproduktivni ciklus posle osemenjavanja.