Čime suzbiti korove u lucerištu

Ilustracija: Lucerište
Ilustracija: Lucerište

Preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije imazamoks ( Passat, Pulsar, Ikarus) u dozi 1-1,25 l/ha, u zavisnosti od stepena zakorovljenosti. Na ovaj način suzbijaju se jednogodišnji travni i širokolisni korovi . Ovi herbicidi na bazi a.m. imazamoks suzbijaju travne i širokolisne korove, delujući zemljišno u fazi klijanja i nakon nicanja gajene biljke.

Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.
Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.

Dobri  rezultati u suzbijanju širokolisnatih korova se postižu i primenom herbicida na bazi aktivne materije bentazon ( Savazon, Bentamark, Galbenon) u dozi 3 l/ha kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 lista. Za već zasnovana lucerišta pre kretanja vegetacije ,od druge polovine februara preporučuje se herbicid na bazi aktivne materije metribuzin (Sencor, Dancor, Velton) u dozi 0,75-1 kg/ha. Na slabo humusnim parcelama, sa sadržajem humusa ispod 3% koristiti niže doze metribuzina. Preparat na bazi ove aktivne materije dobro suzbija većnu širokolisnatih korova: lipicu, štir, ambroziju, lobodu, hoću neću, lubeničarku i druge korove. Na suzbijanje boce malo slabije deluje.

Tokom mirovanja, u već zasnovanoj lucerki, kako bismo proširili spektar delovanja na širokolisnate korove možemo kombinovati preparate na bazi a.m metribuzina i na bazi aktivne materije tifensulfuron metil Piano, Okvir, Harmony. Preporuka je 0,5 kg preparata na bazi a.m. metribuzina i 15gr/ha tifensulfuron-metil.
Ova kombinacija odlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje.