Sredstva za veštačko osemenjavanje krava

Ilustracija : Farma krava

Grad Valjevo će ove godine za subvencije u poljoprivredi izdvojiti 30 miliona dinara, što je znatno više nego u prthodnim godinama.

Pored pomoći poljoprivrednim domaćinstvima u nabavci savremene mehanizacije, sadnica voća, zapata krava i ovaca ove godine će se značajna sredstva izdvojiti i za veštačko osemenjavanje krava. Za tu namenu izdvojiće se tri miliona dinara.

Ilustracija : Farma krava
Ilustracija : Farma krava

„Na teritoriji gradske opštine Valjevo ima više od 12.000 krava uglavnom simentalske rase. Od toga broja umatičeno je svega 4.000. Polazeći od toga da poljoprivrednici u ovom kraju imaju tradiciju i veliko iskustvo u gajenju rasnih goveda i da nam je cilj da povećamo broj rasnih grla i kroz veštačko osemenjavanje odlučili smo da ove godine izdvojime veća sredstva za te namene, a što je u skladu sa strategijom ruralnog razvoja grada od 2012. do 2022″, izjavio je za Glas zapadne Srbije pomoćnik gradonačenika Valjeva Nikola Radojčić dodajući da će prvi put ove godine biti uvedeno uz veštačko osemenjavanje umatičenih i besplatno osemenjavanje za neumatičena grla rasne stoke a njihov broj se kreće oko 8.000.