Pročitajte koliki je profit NLB banke

NLB banka
NLB banka

NLB Grupa je u 2017. godini ostvarila profit od 225 miliona evra, što je dvostruko više nego u 2016. godini, kada je kada je dobit grupacije iznosila 110  miliona evra. Dobrim rezultatima NLB Grupe su doprinele sve banke članice, uključujući i NLB Banku Beograd, koja je u 2017. godini ostvarila dobit od 3,8 miliona evra.

„Nadzorni odbor je zadovoljan rezultatima, koji su najbolji u istoriji NLB Grupe. Želimo na tome da čestitamo menadžmentu i svim zaposlenima, na njihovom trudu i posvećenosti. Zadovoljni smo napretkom u digitalizaciji, racionalizaciji i modernizaciji procesa i usluga, koji potvrđuje da je cela NLB Grupa prihvatila tehnološki razvoj i digitalizaciju kao novu mogućnost za budući rast. I banka i cela grupa su imale značajnu ulogu generatora inovativnih, naprednih i jednostavnih rešenja za klijente na svojim lokalnim tržištima. Bolje korisničko iskustvo i konstantna dostupnost sa jedne strane i izražena savetodavna uloga sa druge, pokazuju da je fokus na klijentima, njihovim potrebama i zadovoljstvu. Pored stabilnog, održivog i profitabilnog poslovanja, ovo predstavlja dobru osnovu za uspešno poslovanje NLB Grupe u budućnosti “, rekao je povodom objavljivanja rezultata NLB Grupe Primož Karpe, predsednik Nadzornog odbora NLB banke u Ljubljani.

Traktor
Traktor

Članica NLB Grupe u Srbiji, NLB Banka Beograd, je u 2017. godini uvećala dobit i ostvarila značajan rast plasmana, a istovremeno nastavila sa digitalizacijom poslovanja i otvaranjem novih kanala prodaje.

Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd ovom prilikom izjavio je: „U 2017. godini, NLB Banka Beograd je nastavila trend uspešnog poslovanja iz prethodne dve godine i, uprkos i dalje izazovnom okruženju, ostvarila profit od 3,8 miliona evra, za 1,6 miliona više nego u 2016. godini. Banka je nastavila da raste u svim profitabilnim segmentima, a privredi i građanima Srbije smo odobrili kredite u iznosu od preko 220 miliona evra. Ponovo smo ostvarili izuzetno dobre rezultate u saradnji sa fizičkim licima i privredom, a najveći rast smo ostvarili u domenu saradnje sa poljoprivrednicima, u kome smo jedna od vodećih banaka na tržištu. U podršku poljoprivredi smo uložili gotovo 50 miliona evra, što je više nego dvostruko veći plasman u poređenju sa 2016. godinom, i u ovom segmentu dostigli tržišno učešće  od 10 odsto. Istovremeno, ostvarili smo rast depozita od 36 odsto, što govori u prilog ojačanom poverenju naših klijenata koji nas sve više prepoznaju kao pouzdanog partnera za realizaciju ličnih i profesionalnih planova“.