Agrohemijskom analizom do boljih prinosa

Radeći u poljoprivrednim apotekama i u PSSS uvek sam se susretao sa pitanjem kada i  koliko kojeg đubriva koristiti,koje deluje odmah,  koje “odloženo”,  kako ga primeniti, da li kroz sejalicu. Da li pre tanjiranja,  da li pre oranja odnosno pre  osnovne obrade,  kada u pšenici  primeniti UREA-u,  kada KAN i u kojoj količini.  Da li je SAN, KAN ili AN isto,  a tek za vodorastopiva đubriv,a da li samo kroz sistem kap po kap,  da li folijarno, pa kako. Čisto da se napiše knjiga o primeni mineralnih komleksnih i azotnih đubriva  kao i vodorastopivih,  a o pravilnoj primeni organskih,  tek  treba pisati.

Na mnoga ova pitanaja je teško dati uopšten odgovor. Koja kultura je u pitanju,  koji predusev,  koja vrsta đubriva i kada se planira da se primeni,  da li su žetveni ostaci prethodne kulture zaorani, Ili ne izneti sa parcele, kakav prinos se očekuje, kakva agrotehnika se primenjuje.

Ilustracija: đubrenje, foto: G.Đ.
Ilustracija: đubrenje, foto: G.Đ.

Činjenica je da naša poljoprivredna gazdinstva najveće svote novca daju za gorivo i veštačka đubriva. Ništa ne treba prepuštati slučaju. Sve mora biti dobro isplanirano,  unapred kako bi se eventualno neplanirani troškovi izbegli.

Naši stočari ogromne količine stajnjaka iznose na pojedinačne parcele, dok druge parcele koje nisu u njihovom vlasništvu vape za dodatnom organskom materijalom. Sve su to problem i pitanja na koja je teško dati lak i kratak odgovor.

Pravo , najbrže i verovatno najbolje rešenje  i odgovor na veliki deo svega ovoga je agrohemijska analiza zemljišta. Naši  registrovani poljoprivredni prizvođači  koji ispunjavaju uslove koriste, ali nedovoljno pogodnost za njih besplatne agrohemijske analize zemljišta .

Mi kroz jednu agrohemijsku analizu zemljišta dobijemo rezultate o pH vrednosti,  o procentu humusa, kalcijumkarbonata,  azota, fosfora (P₂O₅) , kalijuma (K₂O ).  Svaka ova pojedinačna vrednost može i utiče na visinu prinosa. Neke čak i ograničavajuće. Mi kroz ove vrednosti vidimo plodnost parcele, koje kulture na njoj mogu da se gaje, koje vrste ,kada i na koji način  primeniti mineralna I organska đubriva.

U preporuci pored svih gore navedenih vrednosti stoji i preporuka o primeni  kada, kako i na koji način,  u kojoj količini primeniti krečnog materijala radi eventualnog  povećanja pH vrednosti . Kod nas ispod Save i Dunava su parcele u ogromnom broju sa niskom pH vrednošću što je veliki problem u gajenju lucerke i crvene dateline. Nizak procenet humusa , minimalne vrednosti kalcijumkarbonata takođe utiču na uspeh gajenja pojedinih poljoprivrednih kultura. Vrednosti azota, fosfora I kalijuma  s vrlo važne za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju.

U jednoj preporuci pored količine  ivremena primene krečnog materijala , stoji i vreme i način primene organskog đubriva najčešće je to stajnjak kao i količina, vreme i način primene mineralno kompleksih  NPK I  mineralno azotnih đubriva , a sve na osnovu rezultata agrohemijske analize koji se takođe nalaze u preporuci.

Možemo slobodno reći da preporuka sadrži sve što je potrebno da znamo o parceli I na koji način da izmenimo prisustvo nekih elemenata  kako bi popravili plodnost parcele , pa je ovo još jedan poziv da naša registrovana  poljoprivredna gazdinstva iskoriste besplatnu agrohemijsku analizu  i  postupe po preporuci koju dobiju I tako utiču na ekonomičnost svoje poljoprivredne proizvednje, a posredno i na zdravlje  i smanjeno zagađenje prirode.

Uglavnom savet je našim poljoprivrednim proizvođačima da postupe po preporuci dobijenoj po obavljenoj agrohemijskoj analizi,  a za sve što im nije jasno,   da u neposrednom razgovoru sa stručnim licem za tu oblast se razjasni.