Prednosti folijarne ishrane

Ilustracija: kukuruz
Ilustracija: kukuruz

Lakši način prihrane je ishrana biljaka preko lista, ali unošenje hraniva preko korenovog sistema je glavno u ishrani i nezamenljivo. Folijarna prihrana je izuzetno važna za unos mikroelemenata.
Veliki broj faktora utiče na prihranu preko lista: starost i vlažnost površine lista; temperatura, strujanje i vlažnost vazduha; sunčevo zračenje; hemijska formula rastvora i pH rastvora.
Prednosti folijarne prihrane:
– brži unos hrane preko lista nego preko korena,
– može se primeniti u svim fazama razvoja biljaka,
– lako se nanosi đubrivo,
– unos optimalne količine bez zagađenja životne sredine,
– kvalitetna svojstva biljaka (boja i čvrstoća),
– duže čuvanje voća i povrća,
– prebrodi stres nastao vremenskim promenama.

Ilustracija:polje kukuruza
Ilustracija:polje kukuruza

Hrana za biljke su voda, ugljen dioksid, kiseonik, sunce i mineralni elementi. Treba znati da đubrenje obezbeđuje samo elemente potrebne za normalno obavljanje hemijskih procesa u biljci.
Đubrenje useva određenom količinom đubriva može delovati dvojako: biljke se pravilno razvijaju i rastu ili oštećuju i umiru.

Folijarna djubriva predstavljaju dopunsku prihranu biljkama i efikasna su samo ako je zemljište već prethodno tretirano organskim i mineralnim djubrivima. Mogu se koristiti na svim gajenim biljnim kulturama, daju dobre i brze rezultate. Na našem tržištu je prisutan veliki broj folijarnih djubriva Wuxal, Slavol, kao i razna kompleksna mineralna djubriva namenjena za primenu preko lista NPK, UREA, KAN.
Analiza – ispitivanje zemljišta na svake tri godine je najbolji put ka utvrđivanju prave količine kao i tipa – vrste đubriva za đubrenje useva.

Stručnjaci kažu da rastvor UREE biljka direktno i brzo usvaja preko lista a rezultati su vidljivi za kratko vreme. List biljke poprima tamniju zelenu boju usled direktno unetog azota i pojačanog priliva hranjivih materija iz korena. Prema tome, folijarna prihrana rastvorom UREE doprinsi i boljoj iskorištenosti ostalih hraniva iz zemljišta preko korena. Pojačava funkciju ishrane, a time rast, razvoj, količine i naravno kvalitet proizvoda.

Primena rastvora UREE je najbolja kada su temperature niže, najoptimalnije predveče jer visoka temperatura može kristalizovati UREU usled čega može pasti sa lista. Takodje, upotreba UREE u tečnom stanju odnosno koncentratu ne isključuje upotrebu ovog djubriva u čvrstom stanju naročito na siromašnim zemljištima.

Pozovite naše stručnjake, informišite se i izaberite najbolja folijarna djubriva za prehranu svojih useva.