Čime se suzbijaju korovi u kukuruzu

Ilustracija: kukuruz
Ilustracija: kukuruz

Suzbijanje korova nakon nicanja kukuruza ima prednosti u odnosu na tretitanje pre nicanja jer ciljano suzbijamo najzastupljeniji korov. Nedostatak ove metode je veća cena herbicida i nepovoljni vremenski uslovi u trenutku kada se korovi i kukuruz nalaze u
najpovoljnijoj fazi za primenu herbicida. U fazi od nicanja do 6 listova kukuruza, neophodno je izvršiti dopunsko suzbijanje
korova u usevu kukuruza. Najefikasnije i najekonomicnije je izvesti kombinovano suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. U ovom periodu dolazi do naknadnog nicanja semenskih i pocetnog nicanja rizomskih korova, posebno problematicnog rizomskog sirka. Važno je napomenuti da preparati primenjeni u ovom periodu svoje herbicidno delovanje najbolje ispoljavaju kada su korovske
biljke u pocetnoj fazi porasta, od 2 do 6 listova.

Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća

Broj listova kukuruza nam odreduje koji cemo preparat upotrebiti kao i spektar korova. Za suzbijanje širokolisnih korova preparati na bazi 2,4 D( Monosan herbi, Lentemul, Maton..) primenjuju se najkasnije do 6 listova kukuruza, preparati na bazi dikambe ( Banvel) i dikambe + bentazon ( Cambio) primenjuju se do 6 listova kukuruza. Ukoliko se kukuruz nalazi u fazi preko 6 listova, potrebno je primeniti herbicide novije generacije kao što su Laudis, Clio i Calisto. Za suzbijanje uskolisnih korova do 6 listova kukuruza koriste se preparati Tarot i Grid, a preparati Motivel i Equip mogu se primeniti i u kasnijim fazama razvoja kukuruza.