SAVETI: Ishrana ovaca u letnjem periodu

Kao što svi znamo, kvalitetna ishrana u najvećoj meri utiče na produktivnost kod životinja. Na visokim letnjim temperaturama, najrentabilnije je napasati ovce na pašnjacima na kojima se gaji veliki broj razičitih trava. Poželjno je vršiti prihranu koncentrovanim hranivima kao što su kukuruz, ječam i ovas. Trajanje ispaše treba da bude oko 4-5 časova dnevno uz dodatak od 300-400 g koncentrovane hrane po grlu.

Veoma je važno da ovce imaju na raspolaganju stalno dostupnu vodu, tako da mogu da je piju po volji. Pri tome je bitno da voda bude proverenog kvaliteta. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu, a to nepovoljno utiče na proizvodnju.

Veoma je bitno u periodu laktacije obezbediti dovoljnu količinu vode. Po rečima stručnjaka, za svaki kilogram konzumirane suve materije hrane, ovcama je potrebno oko 5-6 litara vode dnevno.