Kako izabrati grla za priplod

Ilustracija: tele, foto: G.Đ.

Ženska telad dobijena osemenjavanjem izabranih krava i kvalitetnih bikova predstavljaju veliku genetsku vrednost za unapređenje proizvodnih i reproduktivnih svojstava vlastitog zapata. Iz tog razloga izbor ženskih grla za priplod je veoma stručan posao kome se mora pokloniti
izuzetna pažnja, jer od toga zavisi dalji razvoj govedarske proizvodnje. Prilikom izbora grla za priplod u praktičnom radu će sigurno doći do određenih odstupanja, jer nema grla bez mana i nedostataka.
Osnovni cilj selekcije je da tih mana i nedostataka bude što manje.
U periodu gajenja ženskog priplodnog podmlatka potrebno je obaviti nekoliko pregleda i različitim periodima razvoja.

Ilustracija: telad
Ilustracija: telad

Prvi izbor dobijenog potomstva se obavlja do mesec dana starosti, kada se ženska telad od odabranih roditeljskih parova, bez telesnih, zdravstvenih i drugih mana ostavljaju za priplod. Ovaj izbor bi
trebalo da izvrše agronomi zootehničari stručnjaci osnovnih odgajivačkih
organizacija, na osnovu proizvodnih i reproduktivnih rezultata roditelja.
Drugi izbor i ocena podmlatka se vrši u periodu zalučenja u starosti od 2 – 3 meseca, kada se utvrđuje i dotadašnji razvoj teleta i formiranje tipa.
U periodu sa šest meseci se prati prilagođenost teleta uslovima ishrane i
nege u određenoj sredini gajenja.
Pregled razvijenosti, okvira i tipa obavlja se u uzrastu od 12 i 18 meseci.
Poslednji pregled se obavlja u periodu kada su junice spremne za osemenjavanje, pri čemu se uočavaju eventualni nedostaci koji
nisu primećeni ranijim pregledima.
Svaki ovaj pregled ima značaj u vršenju individualne selekcije radi otkrivanja i eliminisanja telesnih i drugih mana koje kvalitetna grla ne smeju posedovati..
Ocenom potomstva se vrši i ocena priplodne vrednosti roditelja. Pošto se
proizvodnja podmlatka obavlja na gazdinstvima proizvođača koji će odabranu telad za priplod ostaviti za vlastiti remont ili za prodaju, bitno je da čitav postupak bude pod kontrolom agronoma zootehničara. Proizvođači koji se opredele za prodaju ženskog priplodnog podmlatka, nudiće tržištu svoja grla u različitom uzrastu. Tako će se javljati
ponuda teladi u starosti od 2-4 meseca, zatim priplodnih junica u starost od 10-12 meseci i na kraju steonih junica.
Radi povećanja brojnog stanja je bitno koliko će proizvođača biti uključeno u proizvodnju pojedinih kategorija priplodnih grla, što zavisi od više faktora ( proizvodnja stočne hrane, raspoloživog štalskog prostora, radne snage idr.), ali je takođe veoma bitno da se odgajeni podmladak sačuva i upotrebi za dalju reprodukciju.