Konkursi za posticajna sredstva u poljoprivredi

Ilustracija: Pčelinjak Vladana Milićevica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Pčelinjak Vladana Milićevica, foto: Domaćinska kuća

Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisala je konkurse za posticajna sredstva u poljoprivredi. Subvencionisaće nabavku  opreme za pčelarstvo, gde će prijave biti otvorene od 25. juna dok se ne utroše sredstva namenjena za ovu svrhu u iznosu od 1.430.000 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018.

Zatim, Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za mužu – muzilica, koji je otvoren od 25.juna i koji će takođe trajati do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 600.000,00 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018, i Konkurs za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca.

Ilustracija: Oprema za mužu, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Oprema za mužu, foto: Domaćinska kuća

Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do 09. jula 2018. godine, ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 10.500.000,00 dinara.

Sve informacije u vezi raspisanih konkursa mogu se dobiti lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica, putem telefona 032/515-0326.