Kako zaštititi paradajz od moljca

Ilustracija; paradajzov moljac, foto: http://kwagri.org/

Moljac paradajza je štetočina poreklom iz Južne Amerike. U Evropi je prvi put registrovana u Španiji  2006. godine. Veoma brzo se proširila na područje celog Mediterana ali i u većinu evropskih zemalja.   U našoj zemlji prvi put je registrovana   2011,  i postala je veoma značajna štetočina u proizvodnji paradjza u zaštićenom   prostoru.

Osim zaštićenog prostora gde je dominantno veći problem, može se javiti i na otvorenom i oštećuje krompir, plavi patlidžan, papriku i korove iz familije Solanaceae (Datura stramonium L., Solanum nigrum L.)

Ilustracija: paradajzov moljac, foto: https://www.koppert.com
Ilustracija: paradajzov moljac, foto: https://www.koppert.com

U mere kontrole moljca paradajza spadaju:

  • postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije. U našoj zemlji monitoring se sprovodi od strane Prognozno izveštajne službe . Feromonske klopke takodje sluze za izlovljavanje izlovljavanje imaga
  • postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga; vodene klopke mogu sadržati istovremeno i seksualne feromone i svetlost specifične talasne dužine da se poveća ulov Tuta absoluta jer svetlost privlači i mužjake i ženke. Ovakvi primeri lovnih klopke rade na solarno napajanje I operativni su 4 do 5h tokom noći. Kompatibilni su sa biološkim sistemom kontrole moljca paradajza. U zavisnosti od preporuke proizvođača dovoljna je 1 do 2 feromonske klopke za monitoring a 20 do 40 klopki za masovno izlovljavanje
  • postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat, kao i na mesta za provetravanje objekta. Poželjno je obezbediti predulaze na plastenicima I staklenici takodje sa zaštitom od mreža.
  • uklanjanje i uništavanje listova i plodova sa larvama
  • biološka borba je mera koju treba uvoditi u tehnologiju proizvodnje paradajza. Upotreba prirodnih neprijatelja – predatorske stenice Macrolophus Pygmaeus ispoljila je visoku efikasnost pokazala. Odrasle jedinke i larve ove vrste se hrane jajima i larvama moljca paradajza. Takođe, ova vrsta, visoku efikasnost ispoljava i u kontroli bele leptiraste vaši.

Ukoliko se biološkim merama kontrole ne obezbedi odgovarajuća zaštita paradajza od ove štetočine, moguća je primena hemijskih mera borbe. U tu svrhu preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Coragen 20 SC hlorantraniliprol 0,175-0,2 l/ha ili Avaunt 15 SC indoksakarb 0,17-0,25 l/ha.