Koji herbicidi se koriste za pasulj

Pasulj, foto: Pixabay, autor: Pexels, arhiva
Pasulj, foto: Pixabay, autor: Pexels, arhiva

Poslednjih godina površine pa i proizvodnja pasulja se više puta povećala, pored krompira i belog luka čija se proizvodnja takođe povećava zauzima značajno mesto u proizvodnji povrća. Pasulj spada u vrlo osetljive kulture kako zbog uticaja vremenskih i agrotehničkih uslova, gaji se u naj topliji deo godine, tako i na prisustvo bolesti, korova pa i štetočina.

Pasulj, foto: Pixabay, autor: Pexels, arhiva
Pasulj, foto: Pixabay, autor: Pexels, arhiva

Za gajenje pasulja bez većih problema potrebno je izabrati parcelu na kojoj nema opasnosti od delovanja rezidua herbicida, humusom bogatu, čistu od korova posebno palamide i divljeg sirka. Treba odabrati sorte otporne na bolesti. Pored zaštite, potrebno je i pravilno đubrenje, i po mogućnosti navodnjavanje. Kako je pasulj biljka sa kratkom vegetacijom neophodno je sve mere primeniti u optimalnim rokovima jer svako zakašnjenje smanjuje prinos i dodatno komplikuje proizvodnju.

Suzbijanje korova

Herbicidi posle setve pre nicanja pasulja

Dual Gold 1 l/ha- suzbija sirak iz semena, muhar, stir, pepeljugu, pomoćnicu I neke druge korove

Frontier super 1/ha, deluje na muharike, divlji sirak iz semena, stir, pomoćnicu, poligonume I dr.

Zemljišne herbicide primeniti odmah posle setve ne čekati da posulj bude pred nicanje.

Herbicidi za primenu posle nicanja pasulja – posle formiranja 2 troliske

Basagran ( Deltazon, Galbenon) kada je pasulj u fazi druge troliske pa do cvetanja, doza je 1,5 l/ha, posle desetak dana mogiće je dodati još 1 l/ha, ako se korovi ponovo pojave. Tretirati u večernjim satima po suvom vremenu. Suzbija širokolisne korove.

Pulsar – 40, koristi se u kombinaciji sa Basagranom u dozi 0,4 l/ha, veće doze primenjene odjednom mogu biti fitotoksična

Za uskolisne korove , sirak, muharike, koristiti herbicide Fusilade forte 1l/ha, ili, Selekt super 1,2 l/ha, tretirati kada je pasulj  od 2 troliske sve do cvetanja, najbolje je kada sirak ima visinu oko 10-15 cm.

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim