Velika ulaganja ali se isplati

Jabuka kao visoko intezivna voćna vrsta zahteva izuzetno velika ulaganja u podizanje zasada preko 30.000 € po  od toga sadni materijal je 15000 €, protivgradna mreža 10000 €, sistem za navodnjavanje 5000 €, i dr. Planirani prinos je 40 tona po hektaru plodova prve klase cija se cena kreće oko 0,40 € što daje ukupan prihod 16000 €.

Ilustracija: zasad jabuke, foto: https://www.pinterest.com
Ilustracija: zasad jabuke, foto: https://www.pinterest.com

Troškovi proizvodnje su 50% tj.negde oko 8000 €. Čist prihod je 8000 € godišnje u punoj rodnosti.Investicija se isplati posle 6 godina od sadnje.Rizik u proizvodnji je minimalan jer voćnjak poseduje protivgradnu mrežu sistem za
navodnjavanje i prihranu.Neophodno je obezbediti dovoljne količine vode u vegetacionom periodu ako želimo stabilne i visoke prinose.
Pre podizanja zasada neophodno je izraditi elaborat podizanja i eksploatacije višegodišnjih zasada.