Kako održavati štale da ne dođe do bolesti

Ilustracija; farma krava, foto: Domačinska kuća
Ilustracija; farma krava, foto: Domačinska kuća

Najsigurniji način u suzbijanju bolesti životinja je njihovo sprečavanje. Da bi stočar- odgajivač sprečio unošenje boleti u svoj zapat,  treba redovno da sprovodi osnovne zaštitne, tj. preventivne mere koje predviđa zootehnički minimum.
Pre svega, borbu protiv bolesti sprovodimo,  tako što životinjama teba obezbediti odgovarajući smeštaj u objektima sa dobrim poželjnim mikroklimatskim uslovima. To će doprineti da one sačuvaju svoje zdravlje i prirodnu otpornost prema uzročnicima bolesti, a sa druge strane treba na svaki način osigurati da životinje ne dođu do uzročnika bolesti bilo preko hrane, vode ili ljudi koji ih opslužuju. Pravilna ishrana i dobra nega bilo koje vrste i kategorije životinja odgovarajućom kvalitetnom hranom, kao i napajanje čistom, zdravom vodom su najvažniji uslovi. Najčešće nedovoljna (količinski) i nepravilna ishrana, kao i pokvarena hrana i loša voda slabe, organizam i smanjuje otpornost prema bolestima, ne samo nezaraznim oboljenjima, već i zaraznim ukoliko se u njima nađu prouzrokovači koji pod povoljnim uslovima mogu postati opasni po život, zdravlje i proizvodne sposobnosti životinja, a i po život i zdravlje ljudi. Održavanje čistoće objekata u kojima životinje provode više ili manje vremena postiže se redovnim čišćenjem i povremenom dezinfekcijom, izgradnjom propisanih odgovarajućih đubrišta.

Ilustracija; farma krava, foto: Domačinska kuća
Ilustracija; farma krava, foto: Domačinska kuća

U cilju pravilne nege i iskorišćavanja, tj. očuvanja korisnih sastojaka stajnjaka, važno je da mesto gde će stajnjak biti odlagan bude dalje od staje i da je izolovan. Najčešće se inače stajnjak odlaže u jame različitih dimenzija što zavisi od količine stajnjaka koje treba spakovati. Dno jame treba pokriti ilovačom (sloj 20 – ak cm),  i tek preko takve podloge odlagati stajnjak. Usled delovanja bakterija i oksidaconih procesa dolazi do povišenja temperature i biotermičke dezinfekcije, kao i uništavanja mikroorganizama koji su dospeli iz izmeta i raznih produkata.

Poželjno je da se prozori otvaraju odozgo na dole što će hladan vazduh usmeriti ka tavanci i tek kada se malo zagreje pasti na životinje. U svakom slučaju odžavanje čistoće staja, objekata u kojima stoka boravi, provodi veći ili manji deo vremena treba posvetiti posebnu pažnju. Mehaničko čišćenje, tj. odstranjivanje nečistoće, a sa njom i velikog broja mikroklica koje se nalaze u njoj je nezamenljivo. Nikakva dezinfekcija se ne može sprovesti potpuno ako se prvo mehanički ne ukolni i ne počisti nečistoća. Pored svakodnevnog čišćenja i zamene prostirke u zavisnosti od samog objekta, načina držanja životinja, godišnjeg doba i vrste (karaktera) proizvodnje potrebno je da se u toku jedne godine sprovedu najmanje dva potpuna čišćenja i dezinfekcija celog objekta i opreme koja se koristi.

Najpogodnije vreme je proleće i jesen. Tokom zimskog stajskog držanja u stajama se nakupi veći broj mikroorganizama koje u proleće po izgonu stoke na pašu treba uništiti.
Jesenju dezinfekciju kojoj je sada vreme treba obaviti što pre da bi se stvorili što povoljniji higijenski i proizvodni uslovi pri prelazu na ponovno stajsko držanje i omogućila maksimalna produktivnost gajenih životinja. U normalnim okolnostima preventivno i najčešće je dovoljna samo kombinacija dobrog mehaničko-sanitarnog čišćenja sa krečenjem, osim u slučaju ozbiljnijih oboljenja, pa čak i zaraznih bolesti. Tada se dezinfekciji pristupa daleko ozbiljnije sa upotebom hemijskih, pa čak i fizičkih sredstava, a sve u zavisnosti od vrste prouzrokovača i zaraznih bolesti koje se najčešće javljaju, a to su svinjska kuga, crveni vetar, šuga, tuberkoloza, bruceloza i dr. po uputstvu zootehničke i veterinarske službe.