Kako pravilno čuvati jabuke tokom zime

Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačavić
Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačavić

Sveži plodovi jabuke koriste se za ishranu tokom cele godine. Da bi se to ostvarilo, neophodno je da se oni čuvaju u hladnjači više meseci.
Plodovi jabuke su živi i podložni su neprekidnim promenama posle berbe.
Kvalitet i trajnost plodova jabuke zavisi od sorte i podloge, starosti stabla, obilnosti roda, disanja, količina ugljendioksida i etilena i uslova sredine u jabučnjaku i hladnjači.
Topla leta ubrzavaju zrenje plodova, a topli dani i sveže noći pred berbu utiču na poboljšanje crvene dopunske boje pokožice plodova jabuke.
Dobro osunčani plodovi jabuke su kvalitetni i dugo se čuvaju. Grad, napad prouzorkovača bolesti i štetočina i potresi prilikom transporta
mogu da oštete plodove jabuka i da znatno pogoršaju njeno čuvanje. Brzo hlađenje plodova jabuke vodom poboljšava kvalitet i njihovu dužinu čuvanja u hladnjači.

Ilustracija: čuvanje jabuke,foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: čuvanje jabuke,foto: Domaćinska kuća

Povoljne temperature za čuvanje plodova zimskih sorata jabuke jonagolda, zlatnog delišesa, ružičastog delišesa, ajdareda i greni smita kreću se od 0 do 2 stepena celzijusa, a jonatana i melrozea od 2 do 3 °C.  Visoka relativna vlaga vazduha ( 90-95 % ) u hladnjači pogodna je za čuvanje plodova jabuke.
Plodovi jabuke najčešće se čuvaju u običnim hladnjačama sa normalnom atmosferom ( 21 % kiseonika, 0,03 % ugljendioksida, i 79 % azota ), a retko u hladnjačama sa kontolisanom atmosferom ( 2 do 5 % kiseonika, 2 do 5 % ugljendioksida i 90 do 92 % azota ).
Plodovi većine sorata jabuke bolje se čuvaju u hladnjačama sa kontrolisanomatmosferom, dok plodovima greni smita više odgovaraju hladnjače sa normalnom atmosferom.
Plodovi jabuke se iznose iz hladnjače da bi se zadovoljila potražnja na tržištu. Neophodno je iznošenje plodova jabuke iz hladnjače kad osnovna zelena boja pokožice ploda počne brzo da prelazi u žutu, kad čvrstina ploda znatno opadne i kad počnu da se javljaju oboljenja ploda.