Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva

Polja Srbije, poljoprivreda, foto: Marko Miladinović
Polja Srbije, poljoprivreda, foto: Marko Miladinović

Rizici u poslovanju

poljoprivrednog gazdinstva

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 1
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 2
Rizik je uvek bio važan u poljoprivredi zbog varijabilnosti proizvodnje:
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 3
Vreme, insekti bolesti mogu uticati na proizvodnju.
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 4
Poljoprivrednici ne mogu uvek da proizvedu planiranu količinu, stoga se upravljanju rizikom mora uvek poklanjati dužna pažnja.
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 5
Loše upravljanje rizicima dovodi često do bankrota mnogih farmi, neophodnosti da se traži dodatno zaposlenje van gazdinstva kako bi se očuvalo gazdinstvo ili čak do samoubistva.
Ovi problemi su važni farmeru i mogu ga skupo koštati ako se dese.
Neki se ne mogu sprečiti,
ali njihov uticaj na farmu se može kontrolisati.
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 6
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 7

Finansijski rizik

Rizik koji proističe iz mogućnosti otplate uzetog zajma od banke,
Varijabilnost kamatne stope
Zainteresovanost banaka za davanjem zajma
Promena vrednosti kreditne zaloge
Promena finansijske situacije na gazdinstvu
Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 8

Suša smanjuje prinose

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 9

Cene svinja se smanjuju do izrazito niskog nivoa

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 10

Visoka zaduženost dovodi farmera u neprilike

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 11

Sejalica se pokvari tokom setve

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 12

Poljoprivrednik polomi ruku silazeći sa traktora

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 13

Razvod supružnika na farmi

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 14

Radnik na farmi se zaposli u lokalnoj fabrici

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 15

Stoka ugine zbog poplave

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 16

Zakon o zagađenju počinje da se primenjuje

Rizici u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva 17

Farmer je tužen zbog nekih povreda radnika na farmi.

Kako da upravljamo rizicima

Stabilne linije proizvodnje

Diverzifikacija

Osiguranje

Dodatni kapaciteti proizvodnje

Plaćanje zakupa udeom u proizvodnji

Usluge mehanizacijom i uslužni tov

Ugovaranje nabavke inputa

Upravljanje rizikom je nezamislivo bez dobre evidencije

Dobra evidencija ne znači sama po sebi upravljanje rizikom
Dobri podaci omogućavaju razumevanje kritičnog finansijskog rezultata

Poštovani domaćini i domaćice,
Ukoliko vam se dopada ovakav način prikazivanja članaka, u obliku infografika, ostavite komentar u odeljku za komentare i označite da vam se sviđa ovaj post (lajkujte)