Ova sorta oraha je sve popularnija kod nas

Objavljeno: 08 jan 2019

Sorta Čendler je jedna od najpopularnijih sorti oraha u SAD, gde je u rasadnicima u poslednjih 15 – 20 godina čak 90% podignutih zasada oraha upravo pod ovom sortom.
Kod ove sorte grane lateralno cvetaju i rađaju 80-90% plodova na bočnim pupoljcima, a na vrhovima grana 10 – 20%. Plodovi su veličine 32-36 mm, težine 13 – 14 grama. Pogodan je za prodaju u obliku čišćenog jezgra i zbog toga je popularan. Čendler je sorta koja daje visok prinos, a ponekad prorodi već u prvoj godini. Zbog svoje duge vegetacije, sorta nije pogodna za brdsko – planinske predele iznad 300 metara nadmorske visine gde vegetacija počinje i završava se kasnije, kao i regione sa oštrijom kontinentalnom klimom.

U Kaliforniji se sadi intenzivno, na rastojanju 4m, u špalirima orjentisanim u pravcu sever-jug na medjusobnom rastojanju redova 8m. Tako se obrazuje živi zid od krošnji, koji se regularno mašinski oštro orezuje, kako bi se obezbedila insolacija sa istoka i zapada. Ovakav raspored sadnje omogućava kompletno masinšku obradu. Pri takvoj sadnji, i zbog prirodno manjeg ugla granjanja stabla Čendlera, orezuje se u formi piramide, tj. centralne osovine. Prema istrazivanjima Kalifornijskog univerziteta, orezivanje se preporučuje ručno do 4. godine, zbog proredjivanja grana i formiranja krosnje, a kasnije mašinski u formi špalira – žive ograde. Ako se ne formira “vaza” ili poboljšana piramidalna kruna (modifikovana centralna osovina) nema smisla orezivati orah pre 5. godine.

Orezivanje ove sorte oraha se preporučuje ručno do četvrte godine zbog proređivanja grana i formiranja krošnje, a kasnija rezidba može biti mašinska u formi špalira žive ograde. U polu intenzivnim ili ekstenzivnim zasadima sadi se u rasporedu trougla stranice 12 m ili pravougaonika 10 x 12 m. Ukoliko se formira “Vaza” grane se natežu vezivanjem da postignu ugao od 90 stepeni prema osovini stabla kako bi se dobila široka i razgranata krošnja.

Oprašivači: Cisco, Franquette, Fernette.

U Vlaškom Dolu,  Vladan Anđelković,  je prošle prošle godine zasadio ovu sortu. On je zasad formirao na površini od dva hektara, zemljište je pripremao sam, tako što je izvršio rigolovanje, a sadnja je bila ručna u rupe na dubini 60 cm i isto toliko širine.

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 8
Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar