Šta pustoši naše vinograde

Objavljeno: 14 jan 2019

Phylloxera vastatrix je vaš poreklom iz Amerike. U Evropu je doneta 1833. godine, a u Srbiji se pojavila 1880. godine i to najpre u smederevskom vinogorju. Ova štetočina pripada roda Phylloxera, što na grčkom označava sasušeno lišće, a ime vrste vastatrix na latinskom označava pustošenje.
Filoksera je vaš žuto smeđe boje, dužine od 0,7 do 1,4 mm. Postoje korenašice i listašice u zavisnosti gde vaši žive.
Na evropskoj lozi celokupan razvoj ove vaši se odvija na korenu. Kao posledica uboda vašiju na korenu, stvaraju se izrasline različite veličine, čime dolazi do sprečavaja normalnog kretanja sokova i hrane kroz koren, zbog čega koren postepeno izumire što se kasnije odražava i na propadanje i sušenje nadzemnog dela loze.Vaš prezimljava u obliku larve.
Phylloxera vastatrix na američkoj lozi se razvija na lišću čime ga oštećuje. Na naličju lista stvaraju se gale gde vaš živi. Koren američke loze je na izvestan način zaštićen,  jer ima deblji plutasti sloj koje ova vaš ne može da probije. Tokom zime štetočina prezimljava na kori loze u stadijumu jajeta.

Ilustracija: vinograd, foto:Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinograd, foto:Svetlana Kovačević

U proleće, kada otpočne vegetacija  iz zimskih jaja,  pojavljuju se vaši osnivačice koje naseljavajući mlado lišće, otpočinju ishranu na njemu. Zbog toga, na naličju lista dolazi do formiranja gala. U njima vaši polažu veliki broj jaja. Iz zaraženog lišća spuštaju se u zemlju i zavlače do 1 metra, gde se hrane korenjem i tako završavaju razvoj. Tokom jeseni na korenu se razvijaju krilati oblici štetočine, koji napuštaju zemlju i sele se na lišće vinove loze. U toku 24 sata polažu dva tipa jaja, veća iz kojih se razviju ženke i manja iz kojih nastaju mužjaci. Ova polna generacija nakon kopulacije, odlaže zimska jaja i time filoksera završava potpuni godišnji razvoj.
Ekonomske štete od filoksere mogu biti  velike. Filoksera pričinjava direktne štete kada dolazi do sušenja i propadanja loze i indirektne kada dolazi do izmrzavanja loze jer je usporeno dozrevanje vinove loze.
Osobenost američke loze, a to je njena otpornost na filokseru, preneta je kalemljenjem na evropskom lozom (američka loza je podloga).
Suzbijanje filoksere:
Primena mineralnih ulja – plavo, belo, crveno ulje tokom miraovanja vegetacije
Primena preparata na bazi bakra tokom jeseni
Primena insekticida tokom vegetacije pre formiranja guka na listu vinove loze
Vinogradi gajeni na pesku ne mogu imati problem od filoksere jer čestice peska ugrožavaju životni ciklus ove štetočine. Takođe, u regionima gde vladaju obilne padavine i gde se voda zadržava oko korenovog sistema, nema mogućnosti za razvoj filoksere na korenu.

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 1

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: Gordana Jovanović

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar