Gde je najbolje saditi vinovu lozu

Ilustracija: vinograd, foto: pixabay
Ilustracija: vinograd, foto: pixabay

Za gajenje vinove loze najpovoljniji su brežuljkasti tereni i blage padine koji su okrenute prema jugu i jugoistoku. Manje povoljni su ravničarski tereni i tereni sa izraženim reljefom. Naročito su nepovoljne depresije u kojima se zadržava voda, a u njima se skupljaju i hladne vazdušne mase koje mogu dovesti do njenog izmrzavanja.
Po stepenu inklinacije (nagnutosti) zemljišta se svrstavaju u sledeće kategorije:
– blago nagnuta zemljišta, sa padom do 5°;
– nagnuta zemljišta sa padom, od 5 do 10°;
– strma zemljišta sa padom, od 10 do 45°.
Najpovoljnija za gajenje vinove loze su blago nagnuta i nagnuta zemljišta do 10°.
Pri ovakovom nagibu nisu potrebne posebne mere zaštite od erozije (terasiranje) koje znatno poskupljuju podizanje vinograda.
Za podizanje vinograda u našim uslovima najbolje je da se zemljišta nalaze na nadmorskoj visini koja se kreće od 100 do 400 m.
Zemljište na kome se podiže vinograd mora da ispuni određene uslove. Pre svega mora biti duboko, strukturno, sa povoljnim vodnim, vazdušnim i toplotnim režimom.
Posebno je važan mehanički sastav zemljišta, jer koren vinove loze prodire duboko u zemljište iz kog crpi hranljive materije i vodu.

Vinova loza je biljka koja može da uspeva i na nešto lošijim i siromašnijim zemljištima uz njihovu popravku pre sadnje. Samo močvarna, hladna, previše plitka i zaslanjena zemljišta ne dolaze u obzir za gajenje vinove loze.