Nedimović: Dobijanje sredstava kroz razne vidove subvencionisanja

Ilustracija: pčelarastvo. foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: pčelarastvo. foto: Svetlana Kovačević

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije Branislav Nedimović posetio je opštinu Šid. Zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave obišao je Udruženje pčelara “Lipa” u Erdeviku, a potom i jedno poljoprivredno gazdinstvo u Kukujevcima.

Ministar poljoprivrede u obilasku šidske opštine u pratnji predstavnika lokalne vlasti prvo se sastao sa dobro organizovanim pčelarskim udruženjem “Lipa” u Erdeviku koje broji oko 40 članova.

U razgovoru istakao je mogućnosti za razvoj ove grane poljoprivrede kao i mere koje sprovodi samo ministarstvo. Primera radi novi koncept registracije poljoprivrednih gazdinstava omogućavaće davanje subvencija u okviru elektronske komunikacije.

Pčelari su ukazali na stanje u ovom segmentu agrara i imali priliku da direktno pitaju ministra o planiranim koracima resornog ministrarstva.

Usledila je i poseta jednom od većih poljoprivrednih gazdinstava u Kukujevcima gde je u razgovoru sa domaćinom diskutovano o cenama i stanju proizvoda kao što je pšenica na oranicama.

Predstavnici opštine Šid ističu da im je čast što je ministar prepoznao dobro organizovane agrarne segmente u lokalu i bio tu da ih uputi u mogućnosti za napredovanje u proizvodnji koje se nude kroz ministarstvo.

Na sastanku kojem je prisustvovalo oko 40 većih poljoprivrednih proizvođača istaknute su mogućnosti za dobijanje sredstava koja su dostupna proizvođačima kroz razne vidove subvencionisanja, a koja mogu da poboljšaju učinak.

Pored toga raspravljalo se i o izvozu pšenice koja u poslednje vreme na svetskim tržištima beleži rast cene. Pogotovo ka tržištima kao što je Egipat koje se otvara za srpske proizvode.