Za udruženja bespovratno 15 miliona dinara

Ilustracija: Udruženje voćara Požarevac, foto: Goran Đaković
Ilustracija: Udruženje voćara Požarevac, foto: Goran Đaković

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije  raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini. Predmet Javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Konkurs se realizuje sa ciljem unapređenja kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Po ovom konkursu opredeljena su sredstva u iznosu od 15.000.000 (petnaestmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima putem dva konkursa.

Od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs predviđeni budžet iznosi 10.000.000 dinara. Predviđeni iznos sredstava u drugom krugu je 5.000.000,00 dinara, pri čemu navedeni iznos može biti i veći, u slučaju neutrošenih sredstava opredeljenih za prvi konkurs.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja, upisana u Registar Agencije za privredne registre:
–    koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
–    čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
–    imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana.

Drugi konkurs biće objavljen u III kvartalu 2019. godine na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Tekst  Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.