Šta se radi prvim prolećnim pregledom košnica

Objavljeno: 08 mar 2019

Mart mesec može biti veoma kritičan za pčele i zbog toga treba istaći da onaj pčelar koji u tom periodu pomogne pčelama u nevolji, može očekivati da mu se pčele višestruko oduže u glavnoj paši.
Radovi na pčelinjaku u martu su sledeći:

Otvaranje košnice i prvi prolećni pregled pčelinjeg društva,
Prihranjivanje i stimulativno prihranjivanje pčelinjih društava,
Utopljavanje pčelinjih društava i održavanje ventilacije u ispravnom stanju,
Proširenje gnezda i legla,
Postavljanje pojilice na pčelinjaku.
Otvaranje košnice i prvi prolećni pregled
Redosled okretanja okvira kod pregleda pčela
Prvi korak u proveri pčelinjaka u martu. Ovaj kratak, brzi pregled vrši se na temperaturi preko 12⁰C i tada se okviri ne vade iz košnice. Nakon 7 do 10 dana, kad otopli i kada se temperatura popne na preko +17⁰C, vrši se pravi, detaljan prolećni pregled društava, kada se utvrđuje: da li su pčele dobro zimovale, da li ima dovoljno hrane, da li je podnjača čista, da li ima ovlaženog utopljavajućeg materijala, da li ima plesnivog saća, da li je ventilacija dobra, da li je matica dobra, odnosno da li ima dovoljno kompaktnog legla, kakva je jačina društva,da li ima bezmatičnih društava, sa lažnim maticama… Sve što se uoči prilikom pregleda pčelinjeg društva, unese se u dnevnik, a zatim se otklanjaju uočeni nedostaci.

Ilustracije: pčelinjak, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracije: pčelinjak, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Proširenje gnezda i legla kad cveta džanarika

 

Krajem marta, kada cveta džanarika, unos polena u košnicu je obilan. Tada je u košnici oko 3 okvira legla, a levo i desno su okviri sa polenom. S obzirom da tada još uvek nema dovoljno pčela da pripreme matici ćelije za polaganje jaja, matica neće moći da „preskoči“ okvire sa polenom i da pređe na sledeće okvire radi polaganja jaja i biće blokirana sve dok se ne izlegu nove pčele iz centralnih okvira sa leglom.
Taj gubitak vremena matice u polaganju jaja može se izbeći ako se najpre sa desne strane gnezda odmakne okvir sa polenom od legla za jedan okvir, pa se u tako napravljeni prostor ubaci jedan okvir, rumen kao jabuka, sa kvalitetnim radiličnim saćem, poprskan toplim sirupom. Matica će odmah preći na dodati okvir i položiti jaja.

Kroz 3 do 5 dana ponoviti isti postupak i sa leve strane.

 

Ukoliko Vam se dopao članak, lajkujte ;) 89

Izvor: Domaćinska kuća

Autor: N.S.

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar