Svetski sir iz Banata

Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća

,,Srećna koza” je porodično poljoprivredno gazdinstvo  iz Velikog Gaja u Banatu, blizu granice sa Rumunijom.

Veliki Gaj se nalazi u krajnjem istočnom delu opštine, na svega 500 metara od državne granice sa Rumunijom.”Sa aspekta  saobraćajnih prilika Veliki Gaj ima loš položaj. Praktično, naselje predstavlja “slepo crevo”, koje povlačenjem granice  1923. godine gubi svoje zaleđe, svoje privredne i druge kontakte sa naseljima u Rumuniji. Sa Plandištem je povezan asfaltnim putem u dužini od 9km. Nekada je bio glavni takmac Plandištu, a interesantno je napomenuti da je Plandište po broju stanovnika tek 1948. godine značajnije odmaklo Velikom Gaju” .(“Geografske monografije vojvođanskih opština”, Mr Lazar Lazić).

Ads code goes here

Pre osam godina,  rodila se ideja o maloj farmi na kojoj će se uzgajati koze i praviti kvalitetni i zdravi proizvodi od 100% kozjeg mleka.

Ilustracija: koze sa gazdinstva ,, Srećna koza", foto: http://www.srecnakoza.rs/
Ilustracija: koze sa gazdinstva ,, Srećna koza”, foto: http://www.srecnakoza.rs/

Iz želje da životinje koje žive na farmi budu srećne, jer samo ,, srećne” koze daju zdravo mleko, stvoren je koncept pod kojim će 2014. godine kupcima biti ponuđeni prvi  ,,Srećna koza “proizvodi.

U početku u ponudi su bili samo polutvrdi kozji sirevi bez dodataka, kao i beli sir.

Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća

Tokom godina razvijali su se novi proizvodi i unosile inovacije u asortiman, pa tako danas su u ponudi : kozji sir bez dodataka Classic, kozji sir sa dodatkom sremuša, kozji sir sa dodatkom borovnice, kozji sir sa dodatkom sušenog paradajza, kozji sir za dodatkom zelenog bibera i kozji sir sa dodatkom crnih tartufa.

Svake godine ,, Srećna koza” se trudi da kupcima ponudi nešto novo. Ove godine novitet je Kozji sir sa dodatkom crnog piva, koji je naišao na izuzetne reakcije kupaca.

Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: proizvodi gazdinstva Srećna koza, foto: Domaćinska kuća

Sirevi se prave od kozjeg mleka, na farmi u sklopu gazdinstva gde o 150 koza vode računa vrhunski znalci koji čine sve da koze budu ,,  Srećne koze”a mleko vrhunskog kvaliteta !

Danas ,, Srećnu kozu’”čini tim ljudi koji se zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu  bavi svim aspektima posla, počev od proizvodnje, pa do plasmana robe krajnjim kupcima.

Kvalitet proizvoda je bio i uvek će biti zvezda vodilja ’Srećne koze”, a osmeh kupaca  motiv  za razvoj novih ideja i poslovnih poduhvata.

E -mail : info@srecnakoza.rs