ISHRANA PODMLADKA I KOKA NOSILJA

Ilustracija: koke nosilje, foto: Marko Miladinović
Ilustracija: koke nosilje, foto: Marko Miladinović

Stočna hrana koja se koristi za ishranu živine sastavljena je od žitarica , proizvoda industrije ulja, alkohola i vrenja, mlinske industrije, kao i vitaminsko –mineralnih materija. Potrebe živine u hranljivim materijama je zavise od vrste, rase i kategorije živine.

U odnosu na potrebe u hranljivim materijama smeše za ishranu koka mogu se podeliti na:

smeše za odgoj podmladka teške rase

smeše za odgoj podmladka kokalake linije.

smeše za ishranu koke jaja za priplod i

smeše za ishranu koka jaja za konzum.

Ilustracija: kukuruz, fotoa: Marko Miladinović
Ilustracija: kukuruz, fotoa: Marko Miladinović

Svake ove smeše se dele za ishranu u određenom uzrastu. Najsigurnija je ishrana prema programu koji daju proizvođači rasa i hibrida.

Ishrana  kokoši nosilja konzumnih jaja u periodu produkcije usmerena je na obezbeđenje uzdržnih i produktivnih potreba kokoši. Pored telesne mase, na uzdržne potrebe utiče i ambijentalna temperatura i stepen aktivnosti kokoši.  Pri nižim temperaturama u objektu, što u našim klimatskim uslovima nije redak slučaj, kokoši konzumiraju više hrane (energije) kako bi održale telesnu temperaturu. Sa povećanjem temperature konzumacija se postepeno smanjuje, a drastično se smanjuje pri temperaturama iznad 30 °C .

Savremeni programi ishrane zasnovani su na principu da potrebe kokoši zavise od starosti nosilja i intenziteta nosivosti, tako da je po tom osnovu proizvodni ciklus podeljen u više faza, pa se i princip naziva fazna ishrana.

 

Povezano

Iz ove kategorije