Ovako je pravilna sadnja vinove loze

Ilustracija:mladi vinograd, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija:mladi vinograd, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Nakon obeležavanja sadnog  mesta kopaju se jamići za sadnju. Kopanje se obavlja ašovom. Dubina jamića treba da bude 40-50 cm, a širina 30-40 cm.

U svaki otvoreni jamić donosi se po jedan kalem. Pošto se kalemovi raznesu i postave u jamiće, sađenje se obavlja po sledećem redosledu:

Ads code goes here

-Kalem se privremeno izvadi iz jamića. Na dno jamića se najpre ubaci sloj od 5-6 cm trošne, plodne i umereno vlažne zemlje, od koje se najpre sačini blagi humić. Zatim radnik stavlja kalem u jamić tako da bazalni deo korenovog struka stavi na vrh humke, a rukama rasporedi žile koje treba da zauzimaju simetričan raspored kako bi zahvatile sve strane jamića.

Spojno mesto kalema treba da bude 2-3 cm iznad zemljine površine naslonjeno na marker koji je bio postavljen za obeležavanje mesta za sađenje. Korenov struk treba da zauzme polukosi položaj.

Pošto se kalem postavi u jamić, preko žila se nabaci sloj trošne, plodne i umereno vlažne zemlje (to je onaj prvi ašov, odnosno gornji sloj zemlje skinut pri kopanju jamića. Njega prilikom kopanja jamića odvajamo na jednu a drugi ašov, tj. zemlju iz veće dubine na drugu stranu). Nabačeni sloj zemlje se zatim ugazi. Kalem se ispod spojnog mesta pridržava rukom da se prilikom gaženja i sabijanja ne bi pomerio.

Posle završenog gaženja i sabijanja zemlje izvrši se zalivanje sa 3-5 litara vode po jamiću. Kada se voda upije i ocedi, na sredini jamića se rastura 50 g po jamići NPK đubriva formulacije 10-20-30.

Zatim se preostali vršni deo jamića ispunjava mešavinom zemlje i organskog đubriva. Zemlja se prvo pomeša sa zgorelim stajnjakom (3-4 kg), pa se onda ova mešavina sipa u jamić i dobro sabije gaženjem. Na površinu jamića se stavlja oko 5 cm trošne zemlje kako bi se sprečilo pucanje zemljišta i isparavanje vode iz zemljišta.

Ako kalemovi nisu parafinisani, onda se posipa oko 15 g insekticida (geolin, lindan, gameksan i sl.) da bi se sprečio prodor štetočina u humku. Onda se pravi humka od sitne zemlje, tako da pri osnovi ima širinu oko 30 cm, a visina humke iznad preseka na lastaru 5-8 cm.