Ako napadne cigaraš šta raditi

Ilustracija: lešnik, foto: Svetlana Kovačević, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: lešnik, foto: Svetlana Kovačević, foto: Domaćinska kuća

 Štetočina cigaraš (Byctiscus betulae) napada vinovu lozu, ali i krušku, šljivu, lesku, pitomi kesten, lipu. Hrani se pupoljcima vinove loze i voćaka, a kasnije se hrani na lišću praveći karakteristično oštećenje – izgriza sa lica lista uzdužne pruge, ostavljajući nedirnutu donju pokožicu.

Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na raznim drugim skrivenim mestima. Jedan deo populacije ne izlazi iz zemlje i tu prezimljava na dubini od 10 cm. Kad se list domaćina potpuno razvije, ženke počinju sa polaganjem jaja – izgrizaju lisnu peteljku i glavne nerve, pa list počinje da vene. Posle toga ženke veoma lako mogu da saviju nekoliko listova u poveću „cigaru“, po čemu je štetočina i dobila ima. Ženke polažu jaja u „cigaru“, prethodno bušeći rupicu u njoj. U jednu „cigaru“ ženka polaže

nekoliko jaja. Tokom života napravi nekoliko cigara, tako da za vreme celog života položi 50-60 jaja. ,, Cigaru“ pravi od jednog lista vinove loze, od lista kruške upotrebi 4-5 listova, od breze 10-15 listova. Embrionalni razvoj traje oko 12 dana u zavisnosti od temperature i vlage. Ispilele larve se hrane unutar „cigare“, praveći hodnike. Larve tu nastavljaju svoj razvoj čak i kad „cigara“ otpadne. Larveni stadijum traje oko tri nedelje. Odrasle larve izlaze iz „cigare“ u zemlju, gde se preobraze u lutke u kokonu od čestica zemlje, na dubini od 10 cm. Imago se u prirodi javlja tokom maja.

Prisustvo ove štetočine se vrlo lako primećuje. Dolazi do pojave uvijanja lišća u vidu cigare, koje su najpre zelene boje, a potom postaju smedje. Ovakvo lišće visi na lastarima vinove loze. Unutar cigara nalazi se jaja, larve ili imago cigaraša.

Za suzbijanje cigaraša mogu se primeniti mehaničke, agrotehničke i hemijske mere. Smanjenju brojnosti cigaraša dosta doprinosi skupljanje “cigara” u kojima se nalaze jaja ili larve. Takođe, češćom obradom mogu se uništiti larve i lutke. Međutim, kada se cigaraš pojavi u povećanoj brojnosti, potrebno je primeniti i hemijske mere zaštite. Mere treba primjenjivati od početka pojave imaga, znači pre nego što ženke naprave cigare i u njih polože jaja. Preporučuje se mehaničko uklanjanje cigara koje vise na lastarima vinove loze. Od insekticida mogu se primeniti: Mospilan 20-SP (0,025 %), Fury 10-EC (0,01 – 0,015 %), Fastac 10-SC ( 0,012 – 0,015 %), Decis 2,5-EC (0,05 – 0,07 %), Cipkord 20-EC (0,2 – 0,3 %), Talstar 10-EC (0,02 – 0,05 %), Lannate-90 (0,045 – 0,55 %), Lannate 25-WP (0,15 – 0,2 %) i dr.