Uklanjanje mladih izdanaka maline

Ilustracija: malinjak, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: malinjak, foto: Svetlana Kovačević

Uklanjanje novih izdanaka u rodnim zasadima maline je redovna mera koja se izvodi od početka vegetacije do početka maja meseca a u malinjacima koji imaju sisteme za navodnjavanje uklanjanje izdanaka može se obavljati do kraja maja,  Sa krajnjim rokom izvođenja ove mere u malinjacima koji nemaju sistem za navodnjavanje treba biti oprezan jer ukoliko tokom juna i jula usledi sušan period izdanci će ostati kraći što direktno utiče na visinu prinosa u sledećoj godini.

Ilustracija: zasad maline u okolini Leskovca, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: zasad maline u okolini Leskovca, foto: Svetlana Kovačević

Uklanjanje izdanaka se može obaviti na dva načina: okopavanjem malinjaka i hemijskim putem.

Okopavanje i odsecanje izdanaka do zemlje je najbolji način jer se osim uklanjanja prve serije izdanaka i suzbijanja korova, okopavanjem razbija pokorica u malinjaku. Okopavanje treba obavljati pažljivo da se ne oštete rodni izdanci a mlade izdanke koji izbijaju u blizini rodnih treba zakinuti rukom. Za ovu meru je potrebno dosta radne snage a obezbeđivanje potrebne radne snage u mnogim malinarskim rejonima u narednom periodu predstavljaće problem obzirom na veliko interesovanje za sadnju maline i površine pod novim malinjacima.
Uklanjanje novih izdanaka primenom hemijskih preparata se kombinuje sa suzbijanjem korovskih biljaka. Za ovu svrhu se koriste kontaktni neselektivni herbicidi koji osim korova uništavaju i mlade izdanke maline.

Sa herbicidima treba pažljivo postupati da se ne oštete rodne grančice. U zasadima maline koji su posađeni ove godine novi izdanci se ne uklanjaju. Kada počnu da izbijaju na površinu uklanjamo do zemlje ostatak posađenog izdanka a korovske biljke oko mladih izdanaka opleviti i pažljivo okopati sa strana. U zasadima remotantnih sorti maline ( Polka, Polana, Heritidž, Himbo Top i druge) novi izdanci se ne uklanjaju već se radi ručno proređivanje na mestima gde je gust sklop. Izdanke prorediti kada porastu 20 do 30 centimetara . Broj izdanaka koje ostavljamo po kvadratnom metru pantljike je 10 do 12 .